A-G: geen btw heffing bij bedrijfsmatige noodzaak tot gebruik bestelauto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een ondernemer hoeft geen btw terug te betalen wanneer er een bedrijfsmatige noodzaak is om een bestelauto ter beschikking te stellen aan het personeel, aldus de Advocaat-Generaal in een recente Conclusie. Wanneer de Hoge Raad deze Conclusie volgt, betekent dit dat (meer…)

Eerste uitspraken proefprocedures btw privégebruik auto bekend: 1-0 voor de fiscus!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De rechtbank Gelderland heeft recent uitspraak gedaan in een aantal proefprocedures dat is aangespannen in verband met de btw op het privégebruik van de auto van de zaak. Het gaat in deze proefprocedures om werkgevers die geen van allen uit hun administratie kunnen afleiden hoeveel het werkelijke privégebruik is geweest. Hieronder omschrijven wij kort enkele interessante punten uit deze uitspraken. (meer…)

Fiscus behaalt overwinning in zaak btw-correctie auto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De staatssecretaris kan opgelucht ademhalen: op 12 april jl. heeft hij bij de Hoge Raad een overwinning behaald met betrekking tot de btw-correctie bij het privé gebruik van een auto van de zaak. De Hoge Raad vindt de tot 1 juli 2011 geldende regeling weliswaar discriminerend, maar vindt de gevolgen van het ongeldig verklaren van die regeling ook niet gewenst. (meer…)

HR: btw-correctie privé gebruik auto niet altijd terecht (zaak Van Laarhoven)

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak Van Laarhoven. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat de (tot 1 juli 2011 geldende) btw-correctie voor het privé gebruik van de auto van de zaak (meer…)

A-G: btw-correctie auto wellicht toch niet discriminerend genoeg. Bezwaar tegen btw-correctie in gevaar?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

A-G van Hilten geeft de Belastingdienst nieuwe hoop: wellicht leidt de per 1 juli 2011 afgeschafte btw-correctie toch niet tot een bewuste discriminatie van niet milieuvriendelijke auto’s. A-G van Hilten geeft in deze voor de praktijk opzienbarende conclusie (meer…)

Discriminatie t.o.v. nulemissie auto toegestaan

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De rechter in Breda vindt het onderscheid tussen de bijtelling voor 14% en 0% auto’s niet discriminerend. Dit omdat (meer…)