Belastingadvies

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Graag adviseren wij u over uw huidige belastingpositie en uw mogelijkheden om nu en in de toekomst te besparen op uw belastingen. Een goede planning is goud waard en verdient zich vaak terug.
Hierbij bieden we u de unieke mogelijkheid uw positie niet alleen te beschouwen vanuit uw invalshoek, maar ook vanuit de invalshoek van een belastinginspecteur.

Als lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de NOB, kunnen wij u een advies van uitstekende kwaliteit bieden op het door u gewenste niveau. De NOB is de beroepsvereniging voor academisch opgeleide belastingadviseurs en hanteert strenge kwaliteitsregels. Bovendien kent de NOB een eigen tucht- en klachtenregeling. Als NOB-lid zijn wij uw belangenbehartiger in fiscale zaken. Niet zelden zijn wij ook financieel vertrouwenspersoon in een bredere betekenis. Voor alles geldt dat wij als NOB-adviseur voor u – binnen de wettelijke grenzen – het fiscaal beste resultaat willen bereiken. Als uw vertegenwoordiger nemen wij altijd een partijstandpunt in. In die zin ligt een vergelijking met de rol van de advocaat eerder voor de hand dan met de rol van de accountant.

Ons werkterrein is bijna zo breed als de belastingheffing zelf. Het omvat onder meer de ‘gewone’ belastingen (de vennootschaps-, omzet-, loon- en inkomstenbelasting), de autobelastingen (BPM, motorrijtuigenbelasting, parkeerbelasting), de estateplanning (schenk- en erfbelasting en successieplanning) en het internationale belastingrecht (de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de salary split).