Fiscus behaalt overwinning in zaak btw-correctie auto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De staatssecretaris kan opgelucht ademhalen: op 12 april jl. heeft hij bij de Hoge Raad een overwinning behaald met betrekking tot de btw-correctie bij het privé gebruik van een auto van de zaak. De Hoge Raad vindt de tot 1 juli 2011 geldende regeling weliswaar discriminerend, maar vindt de gevolgen van het ongeldig verklaren van die regeling ook niet gewenst.De staatssecretaris heeft daarbij bonuspunten gescoord door de regeling vrijwel onmiddellijk in te laten trekken. De belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad willen wij u niet onthouden:

3.6.2. Het Besluit van 2009 houdt gelet op het hiervoor in 3.4 en 3.5 overwogene een ongerechtvaardigde begunstiging in van ondernemers met auto’s met een lage CO2-uitstoot, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de verplichtingen die het recht van de Unie, in het bijzonder de BTW-richtlijn 2006, aan Nederland oplegt.

3.6.3. De door het Hof aanvaarde uitbreiding van deze begunstiging tot auto’s met een hogere CO2-uitstoot leidt tot een nog omvangrijker inbreuk op de btw-regelgeving, doordat daarmee ook aan ondernemers met andere auto’s een gelijk, net zo ongeoorloofd voordeel wordt verleend. Een zodanige uitbreiding van het begunstigende beleid zou bovendien in strijd zijn met de – op zichzelf aanvaardbare – milieudoelstellingen daarvan. Zo ver strekt het gelijkheidsbeginsel niet. Het brengt mee dat de onderhavige ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep moet worden gestaakt. Ook de rechtsplicht tot naleving van het recht van de Unie brengt dat mee. De Staatssecretaris heeft dit beleid dan ook terecht beëindigd bij het Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/1233M, V-N 2011/35.18.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Hoge Raad 12 april 2013, nr. 12/01372, LJN BX9444

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *