A-G: geen btw heffing bij bedrijfsmatige noodzaak tot gebruik bestelauto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een ondernemer hoeft geen btw terug te betalen wanneer er een bedrijfsmatige noodzaak is om een bestelauto ter beschikking te stellen aan het personeel, aldus de Advocaat-Generaal in een recente Conclusie. Wanneer de Hoge Raad deze Conclusie volgt, betekent dit dat een ondernemer in zo’n geval alle btw voor deze auto’s af kan trekken, vooropgesteld dat de ondernemer 100% belaste prestaties verricht. Normaliter trekt een ondernemer deze btw af en betaalt hij aan het eind van het jaar de btw terug die drukt op het privégebruik van deze auto. Deze correctie achteraf (de btw-dienst) zou niet meer noodzakelijk zijn wanneer de ondernemer voor een goede bedrijfsvoering geen andere reële keuze had dan de bestelauto’s ook voor privégebruik voor woonwerkverkeer, aan zijn personeel ter beschikking te stellen.  In deze zaak ging het om een ondernemer die een aantal bestelauto’s met dubbele cabine aan zijn ambulante personeel ter beschikking had gesteld.

 

Wat zijn de gevolgen wanneer de Hoge Raad deze Conclusie volgt?

a. Meer btw-aftrek voor de ondernemer. De ondernemer hoeft het privédeel van de btw niet terug te betalen.

b. Minder administratieve lasten voor de ondernemer. De ondernemer hoeft geen btw-dienst aan te geven voor dit privégebruik c.q. hoeft het daadwerkelijke privégebruik van zijn personeel niet te berekenen voor deze regeling.

 

Auteur: mr. H.A. Elbert

Bron: Conclusie A-G IJzerman, 8 maart 2016 (publicatiedatum 11 maart 2016)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *