Staatssecretaris maakt overgangsrecht vruchtgebruik bekend

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u woning van uw ouders heeft gekocht onder vestiging van een vruchtgebruik voor uw ouders, is er redelijk goed nieuws voor u. Deze constructie is door de wetswijziging van 1 januari 2010 erg nadelig geworden. U betaalt na het overlijden van uw ouders namelijk erfbelasting over de waardestijging van de woning. De staatssecretaris geeft een tegemoetkoming (meer…)

Vruchtgebruik ouderlijke woning minder nadelig.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Er gloort hoop voor u als u in het verleden het bloot eigendom van uw ouderlijke woning hebt gekocht terwijl uw ouders daar mochten blijven wonen als vruchtgebruikers. Vanaf 1 januari 2010 was deze constructie erg nadelig omdat u vanaf die datum bij overlijden van uw ouders niet alleen moest betalen over de waarde bij aankoop (minus uw betalingen), maar ook over de waardestijging van de woning sinds dat moment. Mogelijk wordt uw nadeel minder groot. (meer…)

Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.” (meer…)

Is uw huis eigendom van de kinderen? Onderneem actie!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hebt u in het verleden uw woning aan uw kinderen verkocht en bent u er zelf blijven wonen? Dan moet u snel actie ondernemen! (meer…)