Vruchtgebruik ouderlijke woning minder nadelig.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Er gloort hoop voor u als u in het verleden het bloot eigendom van uw ouderlijke woning hebt gekocht terwijl uw ouders daar mochten blijven wonen als vruchtgebruikers. Vanaf 1 januari 2010 was deze constructie erg nadelig omdat u vanaf die datum bij overlijden van uw ouders niet alleen moest betalen over de waarde bij aankoop (minus uw betalingen), maar ook over de waardestijging van de woning sinds dat moment. Mogelijk wordt uw nadeel minder groot. De staatssecretaris heeft namelijk aangekondigd dat u binnenkort, onder voorwaarden, geen erfbelasting meer hoeft te betalen over de eventuele waardestijging van de woning van het moment van aankoop tot 1 januari 2010.
Heeft u met zo’n situatie te maken? Laat u dan goed voorlichten door een belastingadviseur/estate planner (zoals ELBERT Fiscaal) of door uw notaris, want deze regeling kent veel haken en ogen.

Uit de brief van de Staatssecretaris:
“Het overgangsrecht zal uiteraard alleen gelden voor situaties die zijn ontstaan door een overdracht van de woning vóór 1 januari 2010. Het overgangsrecht zal erop neerkomen dat de betreffende belastingplichtigen bij het overlijden van (een van) hun ouders mogen uitgaan van de waarde van de woning op het tijdstip van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum. Hierdoor wordt een waardestijging tussen het moment van de rechtshandeling en 1 januari 2010 niet meegenomen voor de toepassing van artikel 10 SW. Wellicht ten overvloede merk ik op dat overgangsrecht ook zal gelden voor situaties waarin het vruchtgebruik inmiddels is omgezet in huur.”

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: DGB2011/5072U

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *