Staatssecretaris maakt overgangsrecht vruchtgebruik bekend

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u woning van uw ouders heeft gekocht onder vestiging van een vruchtgebruik voor uw ouders, is er redelijk goed nieuws voor u. Deze constructie is door de wetswijziging van 1 januari 2010 erg nadelig geworden. U betaalt na het overlijden van uw ouders namelijk erfbelasting over de waardestijging van de woning. De staatssecretaris geeft een tegemoetkoming voor bestaande gevallen. Wanneer dit vruchtgebruik al op 1 januari 2010 bestaat, hoeft u onder voorwaarden geen erfbelasting te betalen over de – vaak forse – waardestijding tot 1 januari 2010.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Als estate planning specialist staat Heleen Elbert u graag terzijde.

Voor de liefhebbers volgt hieronder de exacte tekst van de toezegging:

“Het overgangsrecht heb ik bekend gemaakt bij beleidsbesluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M. Dit besluit bevat een actualisering van het beleid met betrekking tot de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956. In onderdeel 5 van het besluit is het overgangsrecht opgenomen dat betrekking heeft op de eerdere intrekking van de besluiten van 30 november 1964, nr. D4/8981, en 25 augustus 1980, nr. 280-11466. In dit onderdeel keur ik onder voorwaarden goed dat voor de toepassing van artikel 10 voor onroerende zaken die in gebruik zijn als woning wordt uitgegaan van de waarde van die woning op het tijdstip van de rechtshandeling(en) waarbij het genot is ontstaan, vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum. De waardestijging vanaf het tijdstip van de rechtshandeling tot 1 januari 2010 wordt niet meegenomen in de grondslag van artikel 10. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op de te hanteren waarden en het tijdstip waarop het genot waarop artikel 10 betrekking heeft, moet zijn ingegaan (vóór 1 januari 2010).”

Het besluit is op 6 april 2012 gepubliceerd in Stcrt. 2012, 7145.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M ; Brief van 11 april 2012, nr. DGB/2012/2189 U

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *