Wat wijzigt er bij de kindregelingen?

Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kindregelingen op de schop. Wat betekent dat voor u?

Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd (en dat is op dit moment nog niet zeker), verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) en soortgelijke regelingen blijven wel bestaan, maar worden in andere, soortgelijke, regelingen opgenomen.

Per 1 januari 2015 blijven de volgende vier regelingen over:

  • De kinderbijslag. Deze inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt leeftijdsonafhankelijk. De huidige verhoging voor oudere kinderen komt dus te vervallen.
  • Het kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt deze verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’.
  • De combinatiekorting. Deze tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg blijft bestaan.
  • De kinderopvangtoeslag. Deze compensatie voor kinderopvangkosten blijft bestaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Lees verder

XRAY mag Autotelex-berekening vervangen

Voor het berekenen van de BPM bij de invoer van een gebruikte auto, mag u diverse methodes hanteren. U mag uitgaan van de koerslijst van Autotelex, u mag de wettelijke afschrijvingstabel hanteren of u mag zelf een taxatie laten maken. Bent u niet tevreden, dan kunt u bezwaar maken tegen uw eigen aangifte. Maar let op: volgens artikel 10 lid 7 BPM mag u bij dat bezwaar geen gebruik maken van gegevens die niet bij de aangifte zijn gebruikt voor het vaststellen van de afschrijving, en evenmin op verzoek van de inspecteur zijn toegevoegd. In deze zaak

Lees verder

De risico’s van kentekenparkeren

U kent het vast wel: in plaats van een parkeerkaartje op uw dashboard, kunt u op sommige parkeerplekken ook volstaan met het intypen van uw kenteken bij de parkeerautomaat. Dat dit kentekenparkeren niet geheel zonder risico is, blijkt uit het feit dat de Belastingdienst onlangs alle kentekengegevens over het afgelopen jaar heeft opgevraagd bij het parkeerbedrijf. Men gaat deze kentekens

Lees verder