Functie bijrijdersstoel van essentieel belang voor bijtelling

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een onlangs gepubliceerde uitspraak geeft het Hof Amsterdam aan dat een bestelauto alleen (nagenoeg) uitsluitend geschikt kan zijn voor het vervoer van goederen – en dus buiten de bijtelling valt – als de bijrijdersstoel een specifieke functie heeft. In de woorden van het Hof:

Naar het oordeel van het Hof heeft de bijrijdersstoel niet (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen. Weliswaar komt het voor  (…) dat bij ritten naar klanten een medewerker van belanghebbende op de bijrijdersstoel meerijdt om bij de klant werkzaamheden te gaan verrichten, doch dat betekent geenszins dat zulks nagenoeg uitsluitend gebeurt. Belanghebbende heeft met die verklaring ook niet doen blijken dat de bijrijder gewenst, laat staan noodzakelijk is voor het vervoer van ‘waardevolle gereedschappen en installatiemateriaal’(welke goederen in de laadruimte van de Berlingo liggen). Functioneel bezien dient het meerijden van de bijrijder derhalve niet te worden toegerekend aan het vervoer van de gereedschappen en het installatiemateriaal. Alsdan is er geen sprake van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen.” Krijgt u in de praktijk met een dergelijke situatie te maken, dan is het dus verstandig om de functie van uw bijrijdersstoel nader te onderbouwen.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Meer informatie over dit onderwerp vind u ook in ons boek De auto, zakelijk en privé (vierde druk, 2012).

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Hof Amsterdam 13 september 2012, 11/00175, LJN BY2892 (gepubliceerd 14 november 2012)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *