Ter beschikking stellen auto moet voor bijtelling beperkt worden uitgelegd

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Voordat een inspecteur een bijtelling op kan leggen, moet hij eerst aannemelijk maken dat de desbetreffende auto aan iemand ter beschikking is gesteld. In een zaak waarbij Heleen Elbert van Elbert Fiscaal als autobelastingspecialist betrokken was, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat het ter beschikking stellen van een auto

beperkt moet worden uitgelegd. Een werknemer moet hiervoor niet alleen in de auto kunnen rijden, maar moet ook kunnen bepalen voor welk doel hij de auto gebruikt.

Gezien het belang voor de dagelijkse praktijk citeren wij overweging 4.3 van het Hof:

“Naar het oordeel van het Hof kan een terbeschikkingstelling van een auto aan een werknemer zowel in een ruime als in een beperkte zin worden opgevat. In ruime zin opgevat is van terbeschikkingstelling van een auto aan de werknemer sprake indien, naar de feiten beoordeeld, de terbeschikkingsteller het mogelijk maakt dat de werknemer voor kortere of langere tijd bestuurder van de auto is. In beperkte zin opgevat houdt terbeschikkingstelling van de auto aan een werknemer in dat de werknemer voor kortere of langere tijd de feitelijke macht over de auto uitoefent. Gelet op doel en strekking van artikel 13bis van de Wet, te weten de waardering van niet in geld genoten loon dat bestaat uit het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto aan een werknemer, en in aanmerking nemend dat naar verkeersopvatting de terbeschikkingstelling van een auto minst genomen inhoudt dat de werknemer niet alleen de mogelijkheid heeft om de auto te besturen, maar tevens, naar de feiten beoordeeld, kan bepalen voor welke doeleinden hij de terbeschikkinggestelde auto gebruikt, dient het ter beschikking stellen van een auto aan een werknemer naar het oordeel van het Hof in de eerdergenoemde beperkte zin te worden opgevat.”

Van de adviseur, mr. J.P. (Peter) Steenhuis van Smids en Schakel Accountants en Adviseurs B.V., hebben wij vernomen dat de staatssecretaris inmiddels cassatie heeft ingesteld tegen deze uitspraak.

Neem voor meer informatie of een deskundig advies vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2013, nr. 12/00350 en 12/00359, ECLI:NL:GHARL:2013:6629

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *