Landelijk Coördinatiepunt Auto toch landelijk bevoegd?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Eerder dit jaar oordeelde de rechter in Arnhem dat de inspecteur van het Landelijk Coördinatiepunt Auto niet bevoegd is om aanslagen op te leggen aan belastingplichtigen die buiten zijn resort (Doetinchem en omstreken) wonen. De rechter in Haarlem laat echter een tegengestelde mening horen:
“4.5. Naar het oordeel van de rechtbank staat de omstandigheid dat eiser ressorteert onder de belastingregio Utrecht-Gooi er niet aan de in de weg dat Belastingdienst/Oost, welke belastingregio – naar de rechtbank afleidt uit de door verweerder overgelegde stukken – zich onder meer landelijk bezighoudt met de belastingaspecten van het privégebruik van auto’s, bevoegd was de onderhavige naheffingsaanslagen aan eiser op te leggen. De rechtbank begrijpt het begrip “ressorteren” in dit verband aldus dat hiermee aan de belastingplichtige kenbaar wordt gemaakt tot welk belastingkantoor hij zich met vragen en dergelijke kan wenden, maar dat daarmee niet bedoeld wordt de bevoegdheid van de inspecteur te regelen.”

Voor definitieve zekerheid moeten we afwachten wat de Hoge Raad binnenkort gaat beslissen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Rechtbank Haarlem 13 september 2012 (gepubliceerd 8 oktober 2012) nrs. 11/6191, 11/677, LJN: BX9453

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *