Highlights Prinsjesdag, Wat heeft het komende jaar voor u in het verschiet?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hoewel het Belastingplan 2015 op z’n zachtst gezegd niet schokkend kan worden genoemd, is er toch een aantal maatregelen aangekondigd op Prinsjesdag die de moeite van het vermelden waard zijn. Het fiscale autonieuws slaan we daarbij uiteraard niet over.

 
Ouderen

Behoort u tot de categorie ouderen, dan gaat u er iets op achteruit. Uw ‘belastingvrije’ vermogen in box 3 wordt namelijk verlaagd. Als oudere geniet u een extra ouderentoeslag op dit belastingvrije vermogen, maar die wordt afgeschaft. Ook de ouderenkorting wordt met € 83 verlaagd. Een kleine pleister op de wonde is dat die twee maatregelen pas per 1 januari 2016 in gaan.

Gebruikelijk loon

Werkt u bij uw eigen bv? Dan hebt u te maken met de gebruikelijk loonregeling. Dit gebruikelijk loon kent nu nog een marge van 30%. Bedraagt het normale loon voor uw functie bijvoorbeeld € 100.000, dan mag uw bv volstaan met een salaris van € 70.000. Deze marge gaat omlaag naar 25%. De kans op een discussie met de Belastingdienst wordt dus groter. Het standaard gebruikelijk loon wordt gesteld op € 44.000. Nieuw is ook dat uw loon niet alleen meer wordt vergeleken met het loon van de meest verdienende werknemer in uw bedrijf, maar dat uw loon in het vervolg ook wordt vergeleken met het loon van iemand met de meest vergelijkbare dienstbetrekking elders. Hoe dit precies uitwerkt in de praktijk is nog niet bekend. Mocht u met de inspecteur een afspraak hebben gemaakt over uw gebruikelijk loon, dan krijgt u in 2015 te maken met een overgangsregeling, maar men heeft laten weten dat alle afspraken over dit onderwerp worden opgezegd. Twijfelt u over de gebruikelijkheid van uw loon? Dan is het nu tijd voor overleg met uw adviseur.

Ondernemers/werkgevers

Als ondernemer krijgt u nog met meer maatregelen te maken. Zo vervalt de aftrek van buitenlandse boeten. Dit tenzij het gaat om boeten die naar Nederlandse begrippen niet door de beugel kunnen. Bij bepaalde milieuvriendelijke maatregelen kunt u volgend jaar gelukkig nog wel aanspraak maken op de milieu- en/of energie-investeringsaftrek. Hiervoor moet u zich tijdig aanmelden via www.rvo.nl. Desgewenst helpen wij u daar uiteraard graag bij.

WKR

Een grote wijziging die per 1 januari wordt ingevoerd was al eerder bekend: de nu nog facultatieve werkkostenregeling (wkr) wordt per die datum verplicht. Werkgevers die deze regeling nog niet gebruiken adviseren wij dan ook om zo spoedig mogelijk stappen te ondernemen. De vrije ruimte van de wkr wordt per 1 januari verlaagd van 1,5% naar 1,2%. In ruil daarvoor wordt onder meer het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Vindt u als werkgever dat uw werknemer over bepaalde gereedschappen of communicatieapparatuur moet beschikken? Dan kunt u deze volgend jaar een stuk eenvoudiger verstrekken. Een andere vereenvoudiging is dat u slechts een keer per jaar hoeft af te rekenen met de Belastingdienst in plaats van elk loontijdvak en dat u de vrije ruimte van uw gehele concern samen mag voegen.

Levensloop

Hebt u nog een levenslooptegoed staan? Dan mag u dit volgend jaar met een leuke belastingkorting opnemen. Bij deze opname betaalt u, onder voorwaarden, maar belasting over 80% van het tegoed. Mocht deze regeling u bekend voorkomen, dan kunnen wij melden dat dat klopt, want in 2013 gold een soortgelijke afkoopregeling.

Huis en hypotheek

Voor de huizenbezitters is het goed nieuws dat het lage btw tarief voor verbouwing en renovatie verlengd is tot 1 juli 2015. Let goed op: de te factureren werkzaamheden moeten dan voor die datum zijn afgerond, anders krijgt u alsnog met het hoge tarief van 21% te maken.
Ander goed nieuws voor huizenbezitters is dat de mogelijkheid van dubbele hypotheekrente aftrek (bijvoorbeeld wanneer u in uw nieuwe huis woont terwijl het oude nog niet verkocht is) definitief wordt verlengd van 2 naar 3 jaar.
Hebt u een restschuld overgehouden aan de verkoop van uw oude woning, dan is er ook goed nieuws. Op grond van de nieuwe belastingplannen mag u de rente op deze restschuld nog 15 jaar aftrekken in plaats van de huidige 10 jaar.

Auto

Wij sluiten af met het autonieuws. Volgend jaar blijven de lage bijtellingscategorieën nog bestaan. Wel worden de CO2-uitstootgrenzen aangescherpt waardoor minder auto’s in deze voordeelcategorieën vallen. De grenzen worden dan maximaal 82 gram/km voor de 14% bijtelling en maximaal 110 gram/km voor de 20% bijtelling. De grenzen voor de 4% (0 gram/km) en 7% (50 gram/km) blijven gelijk. Per 1 januari verdwijnt het onderscheid tussen benzine- en dieselauto’s. Voor beide auto’s gelden dezelfde grenzen. Wanneer u uw auto uiterlijk 31 december a.s. te naam heeft gesteld, kunt u nog een aantal jaren van de oude grenzen gebruik maken.
De BPM vrijstelling voor energiezuinige auto’s wordt waarschijnlijk beperkt tot de elektrische auto’s. De prijs van een nieuwe milieuvriendelijke auto gaat dan mogelijk omhoog.

Hebt u een zware auto met een dubbele cabine? Dan gaat u in de toekomst mogelijk veel meer motorrijtuigenbelasting betalen. Dit is het geval wanneer uw auto nu nog als vrachtwagen wordt beschouwd (denk daarbij aan de Hummer en soortgelijke auto’s), maar de laadruimte van de auto minder dan de helft van de totale oppervlakte bedraagt.

Importeert u tweedehandsauto’s? Dan wordt de mogelijkheid om BPM te berekenen over een taxatiewaarde fors beperkt. U mag alleen nog maar gebruik maken van deze – vaak voordelige – taxatiewaarde wanneer uw auto meer dan de normale gebruiksschade heeft of wanneer u een zeldzaam exemplaar importeert dat niet in de standaardkoerslijsten voorkomt.

Kortom

Kortom, genoeg zaken om rekening mee te houden. Maar let op: er zijn nog veel meer belastingmaatregelen die in uw situatie van invloed kunnen zijn. Wij lichten u deze desgewenst graag toe in een persoonlijk adviesgesprek.

Auteur: mr. H.A. Elbert

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *