Directeur soms ook na verkoop aandelen aansprakelijk voor belastingschuld bv

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Verkoopt u de aandelen in uw bv, hou dan in de gaten aan wie u uw aandelen verkoopt. In een zaak waarbij het vermogen van de bv bestond uit een herinvesteringsreserve en een vordering op de aandeelhouder, heeft de verkopende aandeelhouder dit volgens de rechter niet goed genoeg gedaan. Dit komt hem duur te staan. (meer…)

Schatting vennootschapsbelasting voorlopig afgeschaft.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een ondernemer die vennootschapsbelasting betaalt, moet elk jaar binnen zeven maanden een schatting van zijn belastbare winst inleveren bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari jl. is die verplichting van de baan. Mocht de Belastingdienst alsnog behoefte hebben aan uw schatting, dan neemt men contact met u op.

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

 Het Belastingplan 2011 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financiën zet met de maatregelen uit het Belastingplan in op het bevorderen van ondernemerschap en innovatie, het bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt.

In het Belastingplan zijn tal van maatregelen opgenomen. Dit zijn de belangrijkste: (meer…)