Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

 Het Belastingplan 2011 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financiën zet met de maatregelen uit het Belastingplan in op het bevorderen van ondernemerschap en innovatie, het bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt.

In het Belastingplan zijn tal van maatregelen opgenomen. Dit zijn de belangrijkste:
  • De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt met een half procent verlaagd tot 25%. En het ‘MKB-tarief’ in de Vpb wordt definitief op 20% gesteld;
  • Verruiming van de fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en uitbreiding van de innovatiebox; 
  • In de strijd tegen zwartsparen krijgt de Belastingdienst meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen; 
  • Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen; 
  • Ter stimulering van de woningmarkt geldt voor arbeidskosten bij renovatie tijdelijk (tot 1 juli 2011) het lage btw-tarief van 6%.

Staatssecretaris Weekers is zeer te spreken over de brede steun voor het Belastingplan in de Tweede Kamer: ‘We stimuleren waar dat het hardst nodig is, gaan moeilijke en soms harde keuzes niet uit de weg en tegelijkertijd gaat de strijd tegen zwartspaarders en fraudeurs door. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke ingrediënten voor het beleid van de komende jaren, waarin ik bovendien fors zal inzetten op vereenvoudiging van de fiscale wetgeving. De constructieve houding van de Kamer biedt daarbij een mooi perspectief om de die vereenvoudiging waar te maken.’

Ten aanzien van de moeilijke keuzes doelt staatssecretaris Weekers op de verhoging van de assurantiebelasting, de verhoging van de btw op kunst en het schrappen van de heffingskorting op groene en maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Op initiatief van de Kamer wordt de heffingskorting niet in een keer afgeschaft, maar in een periode van drie jaar (2011 t/m 2013) geleidelijk afgebouwd. Daarnaast stemde de Tweede Kamer ook in met een aantal andere amendementen. Daarin wordt geregeld dat:
  • de Wet dwangsom met ingang van 2012 (i.p.v. 2014) op beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen van toepassing wordt;
  • er per 2012 maatregelen volgen die beogen ontduiking van erfbelasting via de ‘Edelweissroute’ tegen te gaan; 
  • de mogelijkheid tot het opvragen van jaarloongegevens door de belastinginspecteur bij de werkgever vanaf 2013 verdwijnt; 
  • Mensen die gescheiden leven als gevolg van opname in een verpleeghuis automatisch fiscaal partner blijven.
Op 20 en 21 december wordt het Belastingplan 2011 behandeld door de Eerste Kamer. Na goedkeuring treden de wetsvoorstellen op 1 januari 2011 in werking.
Bron: Ministerie van Financiën, Nieuwsbericht | 18-11-2010 | Belastingplan 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *