Staatssecretaris: wijzigingen MRB / BPM buitenlandse kentekens op komst

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In antwoord op Kamervragen van Kamerlid Omtzigt, heeft de Staatssecretaris laten weten binnenkort met een brief te komen waar in hij aangeeft welke wijzigingen hij aan wil brengen in de BPM en MRB regeling voor inwoners van Nederland die in een buitenlandse auto rijden. (meer…)

Nadere regels Research & Development Aftrek bekend gemaakt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Staatssecretaris Weekers heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2012 nadere regels bekend gemaakt voor de volgend jaar in te voeren. Research & Development Aftrek (RDA). Dit is een extra aftrekpost die u als ondernemer kunt krijgen voor kosten en investeringen op het gebied van R&D. Deze RDA kunt u niet krijgen over loonkosten. Hoe bepaalt u die extra aftrekpost?  (meer…)

Lage bijtelling zolang auto bij eigenaar blijft

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 juli 2012 (en deels per 1 januari 2012) veranderen de grenzen voor de bijtelling. Gevolg is dat minder auto’s voor de gunstige bijtelling van 20% en 14% in aanmerking komen. In een interview met Autoweek laat staatssecretaris Weekers weten dat auto’s die voor 1 juli 2012 in een lage bijtellingscategorie vallen, dit voordeel blijven houden tot het moment waarop de auto verkocht wordt. Dit is een nadeel ten opzichte van de huidige wet. (meer…)

Vierde schijf CO2 heffing BPM

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Bij het overleg over de zogenoemde Autobrief, heeft staatssecretaris Weekers aangekondigd dat er een vierde schijf wordt ingevoerd bij de CO2-heffing van de BPM. (meer…)

Toezegging staatssecretaris bij samenwonende broers en zussen; meerrelaties

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u nog maar met een persoon tegelijk samenwonen, althans, u kunt maar een persoon aanwijzen als de partner die recht krijgt op de hoge partnervrijstelling bij uw overlijden. Dit is lastig als u met meer dan een persoon samenwoont, bijvoorbeeld bij samenwonende broers en zussen. De staatssecretaris komt nu met een oplossing voor een (deel) van dit probleem. (meer…)

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2011

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

 Het Belastingplan 2011 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financiën zet met de maatregelen uit het Belastingplan in op het bevorderen van ondernemerschap en innovatie, het bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt.

In het Belastingplan zijn tal van maatregelen opgenomen. Dit zijn de belangrijkste: (meer…)