Ook bijtelling auto zónder privékilometers!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Komt u nu nog onder de bijtelling voor privégebruik van uw auto van de zaak uit wanneer u kunt bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijdt, straks is dat niet meer het geval. U krijgt dan (meer…)

Volgend jaar andere bijtelling bestelauto’s?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In 2013 komt er wellicht een getrapte bijtelling voor bestelauto’s. Volgend jaar start een proef waarbij een aantal bestelauto’s een kastje krijgt ingebouwd dat alle ritten registreert. De bijtelling wordt dan afhankelijk van het aantal privékilometers dat iemand in een jaar rijdt. De staatssecretaris geeft aan dat hij denkt aan een bijtelling van (meer…)

Lunchkilometers definitief woonwerkverkeer!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad bepaald dat lunchkilometers zakelijke kilometers zijn. Dit is van belang wanneer u aan een bijtelling voor het privégebruik van uw auto van de zaak probeert te ontkomen. Wanneer de Hoge Raad niet de belastingplichtige maar de Belastingdienst gelijk had gegeven, (meer…)

Ondernemer met privé auto? Start uw kilometeradministratie vandaag!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Gebruikt u als ondernemer uw privé auto ook voor de zaak? Dan mag u meestal een deel van de btw op uw benzine- en onderhoudsbonnen aftrekken. De hoogte van dat deel kunt u berekenen door gebruik te maken van een kilometeradministratie. Hebt u die niet, dan mocht u tot 1 juli jl. ook 75% van die btw aftrekken. Op die datum is de regeling gewijzigd, maar mocht u blijkbaar van de Belastingdienst bij gebrek aan beter nog steeds 75% btw aftrekken. Vanaf vandaag mag dat niet meer. (meer…)

Besluit 75% btw aftrek privé auto wordt maandag a.s. ingetrokken!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In de praktijk heerst veel onduidelijkheid over de btw aftrek die de ondernemer kan krijgen voor zijn privé auto. Mag hij nu wel of niet 75% van de btw aftrekken? Het desbetreffende besluit uit 2004 is niet ingetrokken, maar de achterliggende tekst wel. Vandaag hebben wij uitsluitsel van het Ministerie van Financiën gekregen. (meer…)

Bijtelling auto van de zaak binnenkort afhankelijk van daadwerkelijke privékilometers?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een grijs verleden was de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak afhankelijk van het aantal privékilometers dat u per kalenderjaar reed. Pas bij 10.000 privékilometers kreeg u te maken met het hoogste bijtellingstarief. Tegenwoordig is grofweg alleen van belang of u meer of minder dan 500 privékilometers rijdt. Komt u boven de 500-grens, dan maakt het – uitzonderingen daargelaten – niet of u heel weinig of heel veel privékilometers rijdt. Op dit gebied komt er mogelijk een wijziging. Het Ministerie start namelijk (meer…)