Stamrecht/gouden handdruk onder voorwaarden ook mogelijk bij ontslag in 2014

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een van onze belastingtips hebben wij u laten weten dat u uw ontslagvergoeding voor 15 november moet laten storten om nog aanspraak te kunnen maken op de kortingsregeling van 2014. Hebt u niet de behoefte om deze gouden handdruk al in 2014 te laten afkopen? Maar wilt u ook niet direct in 2014 belasting betalen over uw hele ontslagvergoeding? Dan hebben wij goed nieuws voor u. (meer…)

Gouden handdruk bv afgeschaft? Wat te doen met uw afkoopsom?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is bekend geworden dat de zogenoemde gouden handdruk bv (ook wel stamrecht bv genoemd) waarschijnlijk wordt afgeschaft. De gouden handdruk bv wordt vaak gebruikt (meer…)

WW-uitkering voor dga

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de voorwaarden waaronder een dga (directeur-grootaandeelhouder) in aanmerking komt voor een WW-uitkering, letterlijk moeten worden uitgelegd. In deze zaak heeft de dga om die reden alsnog recht op betaling van een WW-uitkering. (meer…)

Regeringsverklaring Rutte gepubliceerd. Hoe zit het met de belastingen?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Minister-president Rutte heeft op 26 oktober 2010 de regeringsverklaring uitgesproken in de Tweede Kamer. Voor de liefhebbers vermelden wij onder dit intro de volledige tekst van deze verklaring.

Hoe zit het met de belastingen?
Voor wat betreft de belastingen valt ons oog vooral op de aangekondigde vermindering van de regeldruk, de belofte van een aantrekkelijk fiscaal klimaat, met meer ruimte voor innovatie en vernieuwing en meer ruimte voor ondernemersinitiatieven. Daarnaast besteed de verklaring aandacht aan de nadruk op de CO2-heffing. Deze CO2 heffing heeft nu al zijn weerslag in de autobelastingen gevonden: het percentage voor de bijtelling over het privégebruik van de auto van de zaak is nu al afhankelijk van de CO2 uitstoot van de desbetreffende auto. Ook de motorrijtuigenbelasting en de BPM zijn deels afhankelijk van de CO2 uitstoot. De BPM zal in de toekomst zelfs geheel afhankelijk worden van de CO2 uitstoot van de auto. (meer…)