Ontslagvergoeding? Betalen vóór 15 november kan lonend zijn.

Zoals u misschien weet, wordt per 1 januari a.s. het fiscale voordeel van de ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk of stamrecht) afgeschaft. Wat zijn de gevolgen?

Bestaande gevallen

Hebt u al een ontslagvergoeding ondergebracht in een zogenoemde gouden handdruk bv, stamrecht bv, of een speciale bankrekening of verzekering? Dan is er op zich niets aan de hand. U hoeft niets te doen, maar u mag in 2014 ook gebruik maken van de mogelijkheid om uw gouden handdruk of stamrecht af te kopen. U betaalt dan wel belasting over de afkoopsom, maar u krijgt een korting van 20% en hoeft bovendien geen revisierente te betalen. Of dit voor u voordelig is of juist niet hangt af van diverse omstandigheden. Neem contact met ons op voor een deskundig advies.

Nieuwe gevallen

Bent u op dit ogenblik met een ontslagprocedure bezig? Dan moet u snel handelen. Rondt u de zaak dit jaar af, dan kunt u de belastingheffing spreiden. Lukt dit pas in 2014, dan betaalt u belasting over de totale ontslagvergoeding. Nu is een ontslagprocedure uiteraard niet gebaat bij haastwerk. Mocht u er echter in slagen om de zaken op korte termijn af te werken, dan kunt u volgend jaar ook gebruik maken van de 20% kortingsregeling (zie bij ‘bestaande gevallen’). Een van de eisen om gebruik te kunnen maken van deze kortingsregeling is dat de werkgever de ontslagvergoeding (voor gederfd of te derven) loon vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt op de rekening van de bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of de gouden handdruk bv/stamrecht bv. Wil de werkgever e.e.a. zelf voor zijn rekening nemen? Dan moet hij zich vóór 15 november 2013 hebben verplicht om met betrekking tot de aanspraak als erkende verzekeraar op te treden. Neem contact met ons op voor een deskundig advies.

Komt u er samen niet uit? Dan bieden wij u graag onze mediationdiensten aan voor een oplossing waarmee u beiden tevreden kunt zijn.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *