Gebruikelijk loon? Afromen niet altijd verplicht.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De rechter in Den Haag oordeelt dat de inspecteur de afroommethode niet zonder nadere onderbouwing toe mag passen om het gebruikelijk loon van een dga te berekenen. (meer…)

Belastingmaatregelen begrotingsakkoord

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het afgelopen weekend is de regering samen een aantal oppositiepartijen tot een akkoord gekomen over de begroting. Wat houdt dat nu voor u in? (Uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de Kamer). (meer…)

Gebruikelijk loon volgend jaar € 43.000

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 2013 wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op € 43.000. Dit is het loon dat u zichzelf moet uitkeren wanneer u werkt in uw eigen bv. Is het gebruikelijk dat u (meer…)

Nieuw besluit over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over loon, vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen. In dit besluit geeft de staatssecretaris zijn opvattingen over deze onderwerpen. Ten opzichte van voorgaande besluiten is een nieuwe rol weggelegd voor de per  1 januari a.s. ingaande werkkostenregeling. (meer…)