Gebruikelijk loon? Afromen niet altijd verplicht.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De rechter in Den Haag oordeelt dat de inspecteur de afroommethode niet zonder nadere onderbouwing toe mag passen om het gebruikelijk loon van een dga te berekenen.

De inspecteur heeft in deze zaak geen onderzoek gedaan naar vergelijkbare functies in de markt. Hij heeft slechts de stelling betrokken dat wanneer de opbrengsten van een bv (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door haar dga in haar hoedanigheid van werknemer van de bv verrichte arbeid, het gebruikelijk loon kan worden berekend door toepassing van de afroommethode.

De afroommethode houdt in dat het gebruikelijk loon wordt bepaald door de opbrengsten van de vennootschap te verminderen met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van die werknemer), lasten en afschrijvingen.

De inspecteur stelt dat op grond van de arresten van 17 september 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AN86660) en 9 november 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BW4756) in dergelijke gevallen niet meer gekeken hoeft te worden naar de lonen die in het economische verkeer gebruikelijk zijn en verder dat het (gebruikelijk) loon van de DGA in een dergelijk geval ieder jaar op zich (achteraf) moet worden vastgesteld en gecontroleerd aan de hand van de door die vennootschap behaalde winst.

De rechtbank is echter van oordeel dat het enkele feit dat de afroommethode hoger uitkomt dan het door de DGA genoten salaris, niet automatisch (zonder nadere motivering) betekent dat het loon van de dga niet gebruikelijk is.

Hebt u hulp nodig om uw gebruikelijk loon te controleren of verdedigen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Bron: Uitspraak Rechtbank Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *