HR: bedrijfsopvolgingsfaciliteit NIET discriminerend!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt met betrekking tot de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. (meer…)

Hof: bedrijfsopvolgingsfaciliteit alleen voor ondernemers

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u uw onderneming schenkt aan uw bedrijfsopvolger, of wanneer u deze nalaat aan uw erfgenamen, krijgt de bedrijfsopvolger een forse korting op de schenk- of erfbelasting. Natuurlijk zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden, maar deze vrijstelling bedraagt dan ook een miljoen euro plus een groot deel van het restant. De rechter in Breda heeft geoordeeld dat niet alleen ondernemers, maar mogelijk ook particulieren recht hebben op deze vrijstelling. Dit omdat er anders sprake zou zijn van discriminatie. Vorige week heeft het Hof Den Bosch in hoger beroep echter bepaald (meer…)

Staatssecretaris maakt overgangsrecht vruchtgebruik bekend

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u woning van uw ouders heeft gekocht onder vestiging van een vruchtgebruik voor uw ouders, is er redelijk goed nieuws voor u. Deze constructie is door de wetswijziging van 1 januari 2010 erg nadelig geworden. U betaalt na het overlijden van uw ouders namelijk erfbelasting over de waardestijging van de woning. De staatssecretaris geeft een tegemoetkoming (meer…)

Vruchtgebruik ouderlijke woning minder nadelig.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Er gloort hoop voor u als u in het verleden het bloot eigendom van uw ouderlijke woning hebt gekocht terwijl uw ouders daar mochten blijven wonen als vruchtgebruikers. Vanaf 1 januari 2010 was deze constructie erg nadelig omdat u vanaf die datum bij overlijden van uw ouders niet alleen moest betalen over de waarde bij aankoop (minus uw betalingen), maar ook over de waardestijging van de woning sinds dat moment. Mogelijk wordt uw nadeel minder groot. (meer…)

Toezegging staatssecretaris bij samenwonende broers en zussen; meerrelaties

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u nog maar met een persoon tegelijk samenwonen, althans, u kunt maar een persoon aanwijzen als de partner die recht krijgt op de hoge partnervrijstelling bij uw overlijden. Dit is lastig als u met meer dan een persoon samenwoont, bijvoorbeeld bij samenwonende broers en zussen. De staatssecretaris komt nu met een oplossing voor een (deel) van dit probleem. (meer…)

Is uw testament nog wel zo voordelig? Doe de testamentcheck!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hebt u een testament, of wilt u een testament laten opstellen? Dan is het belangrijk om ook de belastingaspecten goed in de gaten te houden, vooral nu regels voor de erfbelasting sterk gewijzigd zijn. Wij hebben speciale software waarmee we u op een overzichtelijke wijze kunnen laten zien welke keuze in uw geval de meest voordelige is. (meer…)