Nieuwe regels btw-suppletie

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De regels voor een btw-suppletie zijn gewijzigd. Wanneer u in een tijdvak (maand, kwartaal, jaar) teveel of juist te weinig btw (omzetbelasting) heeft aangegeven, bent u sinds 1 januari 2012 bent u verplicht om dat binnen drie maanden na afloop van het tijdvak te doen. Dient u geen suppletie in dan (meer…)

Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto nu definitief

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals eerder op deze website aangekondigd, is het nu mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen. Op de website van de Belastingdienst kunt u de definitieve regeling vinden. Wij hebben de tekst hierna opgenomen. Ter aanvulling merkt de Belastingdienst nog op dat u deze regeling onder voorwaarden ook mag gebruiken wanneer het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. Mocht de rechter een collectief bezwaar niet goedkeuren, dan zal men ambtshalve uitspraak doen. (meer…)

Concept collectief bezwaar btw bekendgemaakt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u eerder op deze website hebt kunnen lezen, is het mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de btw-correctie betreffende het privégebruik van de auto. De Belastingdienst heeft de volgende conceptregeling bekend gemaakt: (meer…)

Collectief bezwaar tegen BUA correctie auto btw mogelijk

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Uit overleg tussen de Belastingdienst en diverse brancheorganisaties leiden wij af dat het mogelijk wordt om collectief bezwaar in te dienen tegen de BUA correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. (meer…)

Let op: buitenlandse btw uiterlijk 30 september terugvragen!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Hebt u in 2010 een buitenlandse factuur ontvangen? Denk er dan aan dat u nog maar weinig tijd heeft om deze btw terug te vragen. Op 30 september a.s. verloopt de termijn. (meer…)

Reminder: doe uw BTW-aangifte vóór 1 augustus a.s.!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Bent u ondernemer en moet u maandelijks of eens per kwartaal aangifte omzetbelasting doen? Denk er dan aan dat deze aangifte uiterlijk a.s. zondag bij de Belastingdienst binnen moet zijn! Bent u te laat, ook al is het maar een dag, dan verrast de Belastingdienst u met een boete. (meer…)