Nieuwe regels btw-suppletie

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De regels voor een btw-suppletie zijn gewijzigd. Wanneer u in een tijdvak (maand, kwartaal, jaar) teveel of juist te weinig btw (omzetbelasting) heeft aangegeven, bent u sinds 1 januari 2012 bent u verplicht om dat binnen drie maanden na afloop van het tijdvak te doen. Dient u geen suppletie in dan kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Daarnaast brengt men u heffingsrente in rekening wanneer u meer dan drie maanden na afloop van het tijdvak een suppletie indient. Hebt u in de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig btw afgedragen, dan moet u de suppletie over die tijdvakken dus voor 1 april a.s. indienen. Wanneer u geld terug wilt vragen, moet u zelfs binnen zes weken na afloop van het tijdvak een suppletie indienen om uw recht op bezwaar en beroep te behouden.

Hoe dient u een suppletie in?
Vanaf 1 april 2012 moet u uw suppletie indienen via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst. Na invulling moet u het formulier ingevuld en ondertekend verzenden naar de Belastingdienst. Daarnaast kunt u het formulier digitaal indienen via het besloten deel van de Belastingdienstwebsite. U vindt het formulier daar onder ‘Overige formulieren’.

Suppletie tot € 1.000
Hoeft u over een afgelopen tijdvak maar een relatief klein bedrag bij te betalen of terug te vragen, dan hoeft u dat niet via een suppletie te doen. U mag deze bij- of terugbetaling dan ook verwerken in uw btw-aangifte over het eerstvolgende tijdvak. De Belastingdienst beschouwd een bedrag tot € 1.000 als een klein bedrag.

Wanneer kunt u geen suppletie doen?
In de volgende situaties kunt u geen suppletie doen, maar moet u een apart verzoek om teruggaaf indienen:
– U wilt btw terugvragen over oninbare vorderingen van debiteuren. U stuurt een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden: of
– U doet zaken met buitenlandse ondernemers en u hebt zowel in Nederland als in een ander EU-land aangifte gedaan van een intracommunautaire verwerving (een aankoop van goederen van een ondernemer in een ander EU-land door een btw-plichtige ondernemer in Nederland); of
– U handelt in gebruikte goederen.

Een toelichting op de suppletie vindt u via deze link.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *