Concept collectief bezwaar btw bekendgemaakt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u eerder op deze website hebt kunnen lezen, is het mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de btw-correctie betreffende het privégebruik van de auto. De Belastingdienst heeft de volgende conceptregeling bekend gemaakt:

Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto (Conceptversie,bewerkt door mr. H.A. Elbert)

 

De Belastingdienst stelt fiscale dienstverleners in staat om namens hun cliënten collectief bezwaar in te dienen.

Op dit ogenblik voert de Belastingdienst proefprocedures over de volgende onderwerpen:

 

1. de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek over de eerste helft van 2011 waarbij het bezwaar luidt dat geen btw over privégebruik auto door werknemers hoeft te worden voldaan in verband met de gelijkstelling met een auto waarvoor geen bijtelling voor de inkomstenbelasting/loonbelasting plaatsvindt (mede in relatie tot de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 20 april 2010)

2. de toepassing van de regeling voor eenmanszaken (art. 15 Uitvoeringsbeschikking) waarbij het bezwaar luidt dat geen btw meer hoeft te worden voldaan voor privégebruik auto door de ondernemer in verband met een lopende zaak bij het Hof van Justitie (zaak C-594/10) en in verband met de gelijkstelling met een auto waarvoor geen bijtelling voor de inkomstenbelasting/loonbelasting plaatsvindt (mede in relatie tot de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 20 april 2010)

3. de toepassing van de normale waarde van artikel 8, vierde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 welke regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 is ingevoerd. Het gaat hierbij om privégebruikauto wanneer de auto tegen een lagere eigen vergoeding voor privégebruik ter beschikking is gesteld dan de normale waarde van dat privégebruik. Het bezwaar luidt dat de btw-heffing over de normale waarde niet kan worden toegepast

 

Bezwaar maken voor meer cliënten

Wilt u bezwaar maken voor een groep cliënten tegen het aangegeven privégebruik van de auto? Dan bieden de Belastingdienst u  de mogelijkheid om dit op een eenvoudige wijze te doen. Hiervoor doet u het volgende:

– U stuurt de Belastingdienst een brief met handtekening en dagtekening met de hiervoor beschreven standaardredenen in het bezwaar van alle cliënten die u in het bezwaar hebt opgenomen.

– U levert de Belastingdienst gegevens van uw cliënten op papier en in een spreadsheet in excel of andere vergelijkbare software op dvd, cd-rom of usb-stick

– U stuurt dit naar:

Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening

Postbus 3087

6401 DN Heerlen

 

Welke gegevens heeft de Belastingdienst nodig?

Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, heeft de Belastingdienst de volgende gegevens van u en uw cliënten nodig:

Uw gegevens:

uw beconnummer

naam van de contactpersoon voor dit bezwaar

telefoonnummer van de contactpersoon

Gegevens van cliënten waarvoor u gemachtigd bent:

btw-nummer

tijdvak

telefoonnummer

bestreden bedrag 1e halfjaar 2011

bestreden bedrag 2e halfjaar 2011

 

Wat zet u in de brief?

In de brief vermeldt u het volgende:

de standaardredenen van het bezwaar zoals hiervoor beschreven (heeft u andere bezwaren, dan is dit collectieve bezwaar dus niet geschikt)

dat u en uw cliënten instemmen met het aanhouden van het bezwaarschrift tot maximaal 3 maanden na onherroepelijk geworden van uitspraken van de Hoge Raad over de bezwaren in de hiervoor genoemde proefprocedures

dat u en uw cliënten de uitkomst van de proefprocedures aanvaarden

dat u en uw cliënten een collectieve uitspraak op het ingediende bezwaarschrift aanvaarden

dat u en uw cliënten ermee akkoord gaan dat de inspecteur zonder horen uitspraak op het bezwaar doet, ook als u voortijdig de instemming tot het aanhouden van het bezwaarschrift intrekt

dat u of uw cliënten geen beroep doen op de jurisprudentie inzake immateriële schadevergoeding

dat u en uw cliënten, als u beroep doet op vergoeding van de bezwaarkosten, akkoord gaan met een forfaitaire kostenvergoeding op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht, met inachtneming van de regeling voor samenhangende zaken. Hierover wordt nog contact met u opgenomen.

 

Ofwel: houd er rekening mee dat u in ruil voor het gemak van een collectief bezwaar een aantal mogelijke rechten (o.a. de immateriële schadevergoeding) opgeeft. Verliest de partij in de proefprocedure, dan verliest u dus ook.

 

Let op!

Hebt u het bezwaarschrift ingediend, dan kunt u het niet aanvullen met andere, nieuwe cliënten. U moet dan voor een nieuwe groep een nieuw bezwaar indienen.

2 reacties op “Concept collectief bezwaar btw bekendgemaakt

 1. j.p.schilder schreef:

  Geachte Heer/Mevrouw

  Hallo met arjan schilder.
  Ik wil bezwaar maken over de boete van omzetbelasting jaar 2011.
  Ik heb geen factuur gehad en heb van meerderen mensen dat er geen factuur is ontvangen via de post
  Ik heb bij mijn accountant Flynth in schagen het aanslag nr 192146488B02 en kenmerk nr.3192 1464 8110 2400 op gevraagt.
  En heb daar door niet op tijd kunnen betalen.
  Maar heb wel de boete betaalt.
  IK hoop dat het gelt weer terug woord gestort.
  Met vriendelijk groeten arjan schilder .
  Adres nollenweg 6 1765 CN “T Zand.hallo met arjan 38 jaar oud woon in’T ZAND .
  ik ben een spontane jongen die van humor houd .
  gezellig kletsen met vrienden en familie.
  ik werk bij een bloembollenkwekker als ZZp-er en heb nog wat jongvee [kalfjes].
  ik woon alleen in een boerderij en verhuur wat land
  en heb geen kinderen.
  ik ben een gevoelig persoon en ik zit op fitnes.
  ik zoek een spontane gezellige vrouw om samen een mooi toekomst op te bouwen en samen van het leven te genieten.
  het lijk mijn wel leuk om je beter te leren kennen.
  groetjes arjan

 2. Heleen schreef:

  Geachte heer Schilder,

  In dit geval adviseer ik u om contact op te nemen met Flynth in Schagen. Zij kunnen u vertellen of er een bezwaar is ingediend en/of de boete al dan niet terecht is opgelegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *