BOR soms ook mogelijk bij Vastgoed bv

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs in hoger beroep bepaald dat de zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook van toepassing kan zijn op aandelen in een Vastgoed bv. Gevolg is dat u soms ook bij de schenking of vererving van deze aandelen kunt profiteren (meer…)

HR: bedrijfsopvolgingsfaciliteit NIET discriminerend!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt met betrekking tot de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. (meer…)

Nieuw besluit bedrijfsopvolging

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is een nieuw besluit gepubliceerd waarbij de eisen voor de fiscaal zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn versoepeld. Een van de versoepelingen betreft de voortzettingseis. De BOR kan hierdoor vaker worden toegepast in de volgende gevallen: (meer…)

Revolutionaire uitspraak: ondernemersvrijstelling erf- en schenkbelasting ook voor niet-ondernemers en beleggingsvermogen?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Rechtbank in Breda heeft onlangs aangegeven dat er bij de toepassing van de BOR/BOF (een vrijstelling voor te schenken of erven ondernemingsvermogen bij bedrijfsopvolging) sprake is van discriminatie. Dit omdat deze regeling wel geldt voor ondernemingsvermogen, maar niet voor ander vermogen. In een grijs verleden heeft de staatssecretaris namelijk verklaart dat een 100% vrijstelling (zoals nu deels geldt) een ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert. Deze revolutionaire uitspraak kan de schatkist veel geld kosten. Het is daarom te verwachten (meer…)

Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.” (meer…)

Geldzak B.V. in gevaar door wijziging belastingwet?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Zoals u in onder meer “De Telegraaf” hebt kunnen lezen, is de positie van een weduwe of weduwnaar die een Geldzak B.V. erft verslechterd. Wat is er aan de hand? (meer…)