De risico’s of voordelen van een belastingprocedure: nieuwe standpunten.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Bent u het niet eens met de uitspraak die de inspecteur heeft gedaan op uw bezwaarschrift? Bent u het niet eens met de uitspraak die de rechter heeft gedaan in een belastingprocedure? Dan kunt u daartegen in beroep of in hoger beroep gaan. Het is verstandig om dit besluit weloverwogen te nemen. Niet alleen uit kostenoogpunt, maar ook uit procedureel oogpunt, zo blijkt nog maar eens uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Wat was er aan de hand? Bij een ondernemer wordt een belastingcontrole gehouden. Deze controle resulteert in een extra belastingaanslag. De ondernemer is het hier niet mee eens, en partijen komen uiteindelijk bij de rechter terecht. Bij de rechter past de inspecteur zijn standpunt aan. De ondernemer is het daar niet mee eens en vindt dat de inspecteur zich bij de resultaten van de belastingcontrole moet houden en dus niet alsnog met andere correcties of standpunten aan mag komen. Helaas voor de ondernemer mag de inspecteur dat wel. Maar let op: niet alleen de inspecteur, maar ook de ondernemer mag bij de rechter een ander standpunt innemen. Bent u niet helemaal tevreden over uw bezwaarschrift of schieten u nog andere standpunten binnen, dan kunt u deze dus alsnog aan de rechter voorleggen, ook al bent u daar niet eerder over begonnen. Uiteraard zijn er wel spelregels. Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van een goede afweging en/of bij het instellen van een bezwaar- of beroepsprocedure. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende analyse van uw zaak!

Voor de liefhebber plaatsen wij hieronder de overwegingen van de Hoge Raad:
 3.1. Het staat de inspecteur in beginsel vrij in de procedure voor de rechtbank ter ondersteuning van de door hem opgelegde aanslag zoals die na de uitspraak op bezwaar luidt, een ander standpunt in te nemen dan hij in de bezwaarfase heeft ingenomen. Verder staat het een partij, en dus ook de inspecteur, vrij om zich in hoger beroep te verweren met alle gronden die hij dienstig acht. Dit is slechts anders voor zover het desbetreffende standpunt onderscheidenlijk verweer ondubbelzinnig zou zijn prijsgegeven, dan wel wordt aangevoerd onder zodanige omstandigheden, dat behandeling ervan zou leiden tot een inbreuk op een goede procesorde (vgl. HR 24 mei 2002, nr. 37 220, LJN AE3172, BNB 2002/320, en HR 4 december 2009, nr. 08/02258, LJN BG7213, BNB 2010/65). Deze opvatting sluit aan bij de parlementaire geschiedenis op de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties, waarin is opgemerkt dat in het belastingrecht in hoger beroep de herkansingsfunctie voorop staat, en dat daarom als regel nieuwe beroepsgronden, argumenten en bewijsmiddelen in hoger beroep kunnen worden aangevoerd, tenzij een goede procesorde zich daartegen verzet (Kamerstukken II 2003/04, 29 251, nr. 3, blz. 9).”

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: HR 10 december 2010, LJN BO6786, nr. 09/05017

3 reacties op “De risico’s of voordelen van een belastingprocedure: nieuwe standpunten.

 1. Astectdat schreef:

  goede start

 2. A.J. Troost schreef:

  Dames/heren,

  Kan ik als bedrijf met een fiscaal geschil uiteindelijk ook naar de burgerrechter ?

  Graag vernemend.

  Met hartelijke groet.

  Ab Troost.

 3. Heleen schreef:

  Geachte heer Troost,

  Hartelijk dank voor uw reactie.

  Met een fiscaal geschil moet u naar de belastingrechter. De burgerrechter komt pas in beeld als het over andere zaken gaat, zoals het verhalen van belastingschulden op een ander.

  Met vriendelijke groet,

  Heleen Elbert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *