Dubbele belasting bij vererving “vastgoed” aandelen mogelijk

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onder omstandigheden is het mogelijk dat erfgenamen twee keer belasting betalen over aandelen in een onroerend goed lichaam (zogenaamde artikel 4 aandelen). Dit is de conclusie die de advocaat-generaal heeft genomen in een langlopende belastingprocedure.

In dit geval gaat het om artikel 4 aandelen die eigendom zijn (waren) van een Nederlandse man. Deze man emigreert naar België, en overlijdt binnen tien jaar na zijn emigratie. Bij overlijden is in dat geval zowel het Nederlandse als het Belgische belastingrecht van toepassing. Naar Nederlands recht zijn deze aandelen in Nederland belast, omdat ze betrekking hebben op onroerende zaken. Naar Belgisch recht zijn de aandelen roerende zaken, en worden ze in België belast. De erfgenamen zijn uiteraard niet blij met deze dubbele belastingheffing en leggen de zaak voor aan de rechter. Inmiddels ligt de zaak bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft nu aangegeven dat deze dubbele heffing niet in strijd is met het Europese recht. Dit omdat het desbetreffende Nederlandse wetsartikel al bekend was op het moment dat het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België werd gesloten. Omdat men bij het sluiten van dat verdrag desondanks geen uitzondering heeft gemaakt voor deze situatie, is het volgens de advocaat-generaal een geval van ‘jammer, maar helaas’.
Wij zijn benieuwd of de Hoge Raad de mening van de advocaat-generaal deelt.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Conclusie A-G IJzerman d.d. 8 september 2010, nr. 09/04850, LJN BN8711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *