(On)recht

Een gastcolumn geschreven door Heleen Elbert voor ‘Het Register’ van Het Register Belastingadviseurs

 

Kent u dat gevoel? De frustratie van het weten dat je gelijk hebt, maar dan tegen een inspecteur aanlopen die daar geen enkele boodschap aan heeft? Natuurlijk vind ik zelf dat ik (bijna) altijd gelijk heb, en weet ik dat ik soms ook een proefballonnetje opgooi. Wanneer zo’n ballonnetje dan ontploft, kan ik het hebben; niet geschoten is altijd mis, nietwaar? En wanneer de inspecteur mijn standpunt afwijst omdat hij een andere uitleg aan het grijs geeft dan ik, kan ik dat ook nog wel verkroppen. Maar als ik echt, echt gelijk heb en het toch niet krijg, raak ik gefrustreerd. Het druist toch tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in dat een klant niet het gelijk krijgt waarop hij volgens wet of jurisprudentie recht heeft. Een veelgehoorde reactie is dan natuurlijk: waarom stap je niet naar de rechter? Als ervaren adviseur weet u het antwoord wel: tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit grofweg 10.000 euro aan proceskosten. Heeft de klant dat ervoor over? Heeft hij dat geld überhaupt wel? Of ga je vanwege het principe tegen een kostenvergoeding werken (no cure, no pay gaat vaak tegen de beroepsregels in)? Naast het financiële aspect telt trouwens ook het emotionele aspect. Kan de klant het aan om nog lange tijd in onzekerheid te verkeren? Kan hij de spanning van een zitting aan? Voor mij is het natuurlijk gewoon werk, maar het voelt toch heel anders als het om je eigen hachje gaat.

 

Gelukkig ben ik er niet de persoon naar om bij de pakken neer te zitten. Ik zie altijd wel ergens het positieve van in en weet te genieten van de momenten waarop ik toch iets voor elkaar krijg dat vooraf onmogelijk leek. Iets kan bijvoorbeeld volgens de wet niet mogelijk zijn, maar moet je je daar dan ook bij neerleggen? Als een inspecteur in dat geval mijn verzoek of bezwaar afwijst, heb ik daar natuurlijk geen enkele moeite mee; in zijn plaats had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Ieder z’n vak! Maar gaat de wet in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel, of heb ik het vermoeden dat men in het wetgevingsproces iets over het hoofd heeft gezien – je kunt onmogelijk alles vastleggen – dan is dat voor mij een reden om ondanks de wettekst door te zetten. Vooropgesteld dat de klant het daarmee eens is natuurlijk. Wanneer je dan uiteindelijk bij de hoogste rechter je gelijk haalt, geeft dat veel voldoening. Hetzelfde geldt wanneer je jouw ideeën voor een wetsaanpassing terugziet in het Belastingplan voor het komende jaar. Op zulke momenten ga ik helemaal uit m’n dak. Dat gevoel weegt op tegen alle eerdere frustraties en geeft ontzettend veel energie om door te gaan.

Mijn credo is: leg je nooit neer bij iets onrechtvaardigs, puur omdat het nu eenmaal in de wet staat. Als inspecteur hoef je dat niet: je kunt gebruikmaken van de mogelijkheid om iets uit coulance toe te wijzen. En als adviseur hoef je dat natuurlijk ook niet: kom op voor de rechten van je klant! Onze machtspositie is dan wel een stuk minder, maar helemaal machteloos zijn we nu ook weer niet. We hebben de bekende mogelijkheden van bezwaar en beroep, maar daarnaast ook die van fiscale mediation, de Ombudsman, de publiciteit en onze beroepsorganisaties. Leven is het meervoud van lef!

 

Lees verder

Onrecht en ander te voorkomen fiscaal leed in de wereld van de fiscale toeslagen

Onlangs mocht ik voor het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) een Opinie schrijven over een onderwerp dat in de praktijk vaak onderschat wordt: de toeslagen

 

Inleiding

Welkom in de wereld van de fiscale toeslagen! Het betreft een mooi voorbeeld van een fiscale regeling die in de praktijk niet de aandacht krijgt die zij verdient. Hoewel ik de eerste ben om toe te geven dat u hierin niet al uw declarabele uren kwijt kunt, vraag ik desondanks uw aandacht voor dit onderwerp en een aantal willekeurige onderdelen daarvan die veel leed kunnen veroorzaken, maar waarvan het leed wellicht met een paar kleine aanpassingen eenvoudig te voorkomen is. Zie het maar als maatschappelijk verantwoord handelen van een belastingadviseur.

Het gevaar van de eigen bijdrage

Lees verder

Privacy en Cookies

Ook wij hebben uiteraard een privacy- en cookiebeleid. Lees het gerust eens door.

 

Privacy en Cookies

 

Versie 1, 24 mei 2018

 

 

Via www.elbertfiscaal.nl en www.elbertmediation.nl (te samen en afzonderlijk verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Privacy is voor zowel Elbert Fiscaal en Elbert Mediation (hierna: Elbert Fiscaal & Mediation) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Elbert Fiscaal & Mediation in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Elbert Fiscaal & Mediation gebruikt uw persoonsgegevensvoor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Elbert Fiscaal & Mediation, haar relaties en haar medewerkers;
 • Met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (tracking cookies).

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord. Soms bewaren wij deze langer, bijvoorbeeld wanneer wij vermoeden dat wij deze gegevens nodig hebben voor onze dienstverlening aan u of wanneer wij vermoeden dat wij verplicht zijn deze te bewaren.

Account
Voor bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Dienstverlening

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacy-en cookieverklaring bestaan, aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Aangiftes

Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot acht jaar nadat u geen klant meer van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Advies- en mediationpraktijk

Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren c.q. waarvoor wij kunnen mediaten. De gegevens die we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed juridisch of ander advies, en bewaren deze gegevens in principe tot acht jaar nadat u geen klant meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De leverancier van onze administratietool en ons accountants- en administratiekantoor;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Elbert Fiscaal & Mediation of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken bijvoorbeeld de analytische cookies van Google Analytics.

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de advertentie cookies van Bol.com.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse sociale media kanalen maken wij bijvoorbeeld gebruik van de cookies van Linked-In en Twitter.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevensbeveiliging

Elbert Fiscaal & Mediation maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via privacy@elbertfiscaal.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0548 – 743 000 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

 

Elbert Fiscaal & Mediation

Dorpsstraat 22a

7451 BV Holten

KvK 08226679

 

info@elbertfiscaal.nl

0548 – 743 000

Lees verder