Wat heeft de fiscus na Prinsjesdag voor ons in petto? Kom op 14 november naar de Nationale Administrateursdag!

Zwarte of rode cijfers? Bezuinigingen? Vaag optimisme? Hoe de vlag er ook bij hangt in uw organisatie, u hebt het zicht. U moet voortdurend alert blijven. Bijblijven, inspiratie opdoen en los komen van uw werk is dan wel essentieel. Tijdens de Nationale Administrateursdag op 14 november passeren in plenaire presentaties en boeiende keuzesessies actuele en vakinhoudelijke onderwerpen de revue. Een van de sprekers is Heleen Elbert.

Wat heeft de fiscus na Prinsjesdag voor ons in petto?

Heleen Elbert, eigenaar Elbert Fiscaal
Een fiscale update en een vooruitblik naar 2014. Wat gaat er veranderen voor bedrijven en organisaties en waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn de risico’s die de beslissingen rond Prinsjesdag met zich meebrengen? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de administrateur?

Lees verder

Wat wijzigt er bij de kindregelingen?

Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kindregelingen op de schop. Wat betekent dat voor u?

Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd (en dat is op dit moment nog niet zeker), verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) en soortgelijke regelingen blijven wel bestaan, maar worden in andere, soortgelijke, regelingen opgenomen.

Per 1 januari 2015 blijven de volgende vier regelingen over:

  • De kinderbijslag. Deze inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt leeftijdsonafhankelijk. De huidige verhoging voor oudere kinderen komt dus te vervallen.
  • Het kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt deze verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’.
  • De combinatiekorting. Deze tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg blijft bestaan.
  • De kinderopvangtoeslag. Deze compensatie voor kinderopvangkosten blijft bestaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Lees verder