Verklaringen geen privégebruik verzameld?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Geven uw werknemers aan dat zij privé geen gebruik maken van hun auto van de zaak? Zorg er dan voor dat u voor dit jaar weer alle verklaringen geen privégebruik bij uw administratie verzamelt. Bovendien moet u dit jaar ook weer goed in de gaten houden of de verklaring wel juist is. Het meenemen van de auto op wintersport is bijvoorbeeld een aanwijzing dat de verklaring niet klopt. En, zoals u weet, een eventuele naheffingsaanslag kunt u wel claimen bij uw werknemer, maar een eventuele boete veroorzaakt door uw gebrek aan toezicht niet.

Boete bij onjuiste aangifte privégebruik

De boete is in 2010 opgelopen naar een maximum van maar liefst € 4.920. Is de bijtelling ten onrechte niet aangegeven, dan bedraagt de boete 80% van dit bedrag. Komt uw werknemer met een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie aanzetten, dan komt het volle bedrag van € 4.920 boven op de naheffing. Maar let op: is er grove schuld in het spel, dan geldt het maximum van € 4.920 niet en loopt u dus het risico op een nog hogere boete. In dergelijke gevallen wordt de boete gebaseerd op een percentage van de niet-betaalde belasting. De inspecteur maakt hierbij gebruik van een aantal standaardpercentages, maar mag daar soms van afwijken. De standaardpercentages zijn:

· 100% bij een onjuiste of onvolledige kilometeradministratie;

· 80% bij het opzettelijk onjuist aangeven van de bijtelling; en

· 40% als er sprake is van grove schuld.

TIP: Pas op bij verklaring

Past u geen bijtelling voor de auto van de zaak toe omdat de werknemer over een verklaring geen privégebruik beschikt? Let er dan op dat de werknemer wijzigingen (zoals overschrijding van de 500 kilometergrens) doorgeeft. Dat kan met behulp van het wijzigingsformulier van de Belastingdienst. Dit formulier is beschikbaar via de website van de Belastingdienst.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Copyright: Belastingzaken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *