Gebruik geschorste auto: aanslag

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De rechter kent geen medelijden. Ook al gebruikt u uw geschorste auto maar een paar minuten. Het gevolg is dat u meestal over het hele voorafgaande jaar (vier kwartalen) MRB moet betalen met waarschijnlijk ook nog een boete op de koop toe.
Dat er altijd nog automobilisten zijn die dit risico, bewust of onbewust, willen lopen, blijkt uit het volgende praktijkgeval waar de automobilist tegen een naheffing van € 635 en een boete van nog eens € 635 opliep voor een kortdurend gebruik van zijn geschorste auto. Deze auto werd stilstaand aangetroffen naast een Rijksweg, waarbij duidelijk werd dat de automobilist de bestuurder van de auto was. Van belang hierbij is, dat elk gebruik van een weg (stilstaan, rijden of wat dan ook) een overtreding van de schorsing is. De officiële definitie van ‘weg’ is in dit geval erg ruim, namelijk: ‘elke voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande weg en elk zodanig pad, de in de weg of het pad liggende bruggen en duikers alsmede de tot de weg behorende paden en bermen of zijkanten’. Dat de automobilist bij de rechter geen gelijk krijgt, is dan ook niet verwonderlijk. Hij probeert nog onder de naheffing en de boete uit te komen door te wijzen op zijn lage inkomen, maar daar is de rechter niet gevoelig voor. De automobilist had zich de rit naar het gerechtshof kunnen besparen.

Hof Amsterdam, 11-02-2010, nr. P 08/00958

Auteur: mr. H.A. Elbert
Copyright: Belastingzaken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *