Voorwaarden ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ bestelauto bekend gemaakt

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari 2012 kunt u voor een bestelauto van de zaak gebruik maken van de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’, zie ook ons eerdere nieuwsbericht.
De voorgestelde tekst van deze regeling is inmiddels bekend gemaakt. Het komt er in het kort op neer dat u de inspecteur kunt verzoeken om geen bijtelling in te houden, c.q. geen belasting te betalen over de onttrekking. U moet dan in twijfelgevallen de inspecteur overtuigen dat u echt geen privé ritten maakt. Wilt u wel privé rijden? Trek dan eerst de verklaring in, want anders moet u over het verstreken deel van het jaar alsnog belasting bij betalen. Wanneer u vooraf de verklaring intrekt, kunt u deze belastingheffing voorkomen door de rest van het kalenderjaar uw kilometers goed bij te houden.

Wilt u meer informatie, of wilt u dit artikel gebruiken voor uw eigen website? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor de liefhebbers plaatsen wij hierbij een deel van de voorgestelde wettekst:

 

18. Indien een bestelauto als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 door de werknemer uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, kan de werknemer door tussenkomst van de inhoudingsplichtige met betrekking tot deze auto aan de inspecteur een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik afgeven (verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto). De ontvangst van die verklaring wordt door de inspecteur bevestigd.

19. De werknemer kan door tussenkomst van de inhoudingsplichtige de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto intrekken. De inhoudingsplichtige kan de inspecteur melden dat hij weet of vermoedt dat, ondanks de verklaring, de bestelauto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen de werknemer de verklaring moet intrekken en de inhoudingsplichtige gehouden is de inspecteur te informeren dat de werknemer ten onrechte de verklaring nog niet heeft ingetrokken. De melding van de intrekking wordt door de inspecteur bevestigd. De inspecteur kan naar aanleiding van een melding van de inhoudingsplichtige bij een voor bezwaar vatbare beschikking vaststellen dat met ingang van de dagtekening van die beschikking de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto geacht wordt te zijn ingetrokken.

20. In geval van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan de inspecteur bij het vermoeden van een rit voor privédoeleinden, de inhoudingsplichtige en de werknemer verzoeken te doen blijken dat de betreffende rit zakelijk was. Slagen inhoudingsplichtige en de werknemer niet in dit bewijs, dan wordt de bestelauto geacht op kalenderjaarbasis voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden te worden gebruikt en wordt de verschuldigde belasting, voor zover nodig in afwijking van artikel 20, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, nageheven van de werknemer. In afwijking van de tweede volzin wordt nageheven van de inhoudingsplichtige ingeval hij wist dat de verklaring niet juist was of ingeval hij niet aanstonds heeft gemeld dat de werknemer ten onrechte de verklaring nog niet heeft ingetrokken.

21. Indien de werknemer de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto heeft ingetrokken voordat hij de bestelauto ook voor privédoeleinden heeft gebruikt, wordt de bestelauto tot het moment van de intrekking geacht wel voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, maar niet voor privédoeleinden te zijn gebruikt.

22. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan worden afgegeven en ingetrokken en op welke wijze de inspecteur de ontvangst van de verklaring alsmede de melding van de intrekking van een verklaring bevestigt.

 
Auteur: mr. H.A. Elbert
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *