Verblijfkosten eigen rijders 2011 gepubliceerd

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken.  Aan deze regeling is een aantal voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van de woonplaats van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij geldt als voorwaarde dat  deze ritten plaatsvinden op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft). Bovendien moet het traject van elke rit zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer bevinden.

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

  • 2007 € 28,50
  • 2008 € 29,50
  • 2009 € 30,50
  • 2010 € 31
  • 2011 € 32

Werkelijke verblijfskosten aftrekken

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren. Voor aftrek van dit soort kosten geldt een wettelijke aftrekbeperking.

Neem voor meer informatie of advies contact met ons op via ons contactformulier of via transport@elberfiscaal.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *