Overgangsregeling vrijstelling oldtimers

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Binnenkort wordt de oldtimervrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) weer in gebruik genomen, zie ook ons bericht van 22 november. De regeling bestond nog wel, maar alleen voor auto’s van voor 1 januari 1987. In de nieuwe oldtimerregeling wordt de leeftijdsgrens opgeschoven van 25 jaar naar 30 jaar. Hoe gaat de overgangsregeling er uit zien? Dat hangt af van de datum van eerste tenaamstelling van uw oldtimer. Is dit voor 1 januari 1987, dan wijzigt er niets. U blijft uw huidige vrijstelling behouden. Is dit na 31 december 1986? Dan krijgt u te maken met een brandstoftoeslag voor auto’s die op lpg of diesel rijden (per saldo scheelt dit toch de helft van de MRB).

Voor de liefhebbers plaatsen wij hieronder  een deel van de nieuwe wettekst, met daar in de overgangsregeling voor oldtimers die per 1 januari 2012 wel 25, maar nog geen 30 jaar oud zijn:

Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, en die, voor zover het vrachtauto’s of autobussen betreft, niet bedrijfsmatig worden gebruikt;.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

3. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt voor personenauto´s die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren, niet voor het gedeelte van de belasting dat wordt geheven ingevolge artikel 23, tweede of derde lid. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing voor bestelauto´s, andere dan bestelauto´s als bedoeld in de artikelen 24a of 24b, die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren.

4. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt, met inachtneming van het derde lid, mede verleend voor motorrijtuigen die niet voldoen aan de voorwaarde dat zij ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, indien het motorrijtuig:
a. op 31 december 2011 ten minste 25 jaar oud was;
b. in 1987 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming ten minste 26 jaar geleden is;
c. in 1988 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming ten minste 27 jaar geleden is;
d. in 1989 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming ten minste 28 jaar geleden is; dan wel
e. in 1990 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste ingebruikneming ten minste 29 jaar geleden is.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *