MRB Oldtimers en buitenlandse auto’s

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een brief van 20 maart jl. gaat de staatssecretaris in op het fiscale autonieuws dat wij binnenkort van hem mogen verwachten. Heel in het kort komt dit er op neer dat hij nog deze maand komt met een bericht over het eventueel berekenen van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor in Nederland rijdende auto’s met een buitenlands kenteken. De bezitters van een oldtimer moeten nog een iets langer wachten op duidelijkheid. In april komt de staatssecretaris met een aantal alternatieve voorstellen die nader worden uitgewerkt in het Belastingplan 2014. Vanzelfsprekend houden wij u via deze website op de hoogte. Wilt u persoonlijk op de hoogte worden gehouden? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Brief MvF d.d. 20 maart 2013, nr. AFP2013/63M

Voor de liefhebbers plaatsen wij hieronder de letterlijke tekst van het onderdeel Mobiliteit:

Zoals toegezegd is mijn streven om uw Kamer vóór 1 april 2013 een brief te sturen over wetgeving, uitvoering, controle en handhaving met betrekking tot buitenlandse kentekens en motorrijtuigenbelasting (MRB). In die brief zal ik ook ingaan op de motie Van Vliet, waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheid te onderzoeken of toekenning van een BSN aan een buitenlandse natuurlijk persoon of rechtspersoon automatisch kan betekenen dat alle motorrijtuigen die door deze personen gebruikt worden in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken.

Voorts zal ik, conform mijn toezegging betreffende het gebruik van oldtimers, naar verwachting in april een brief aan uw Kamer sturen waarin tevens wordt ingegaan op diverse moties en toezeggingen met betrekking tot oldtimers in relatie tot de MRB. In de eerste plaats betreft dit de motie Bashir, waarin de regering wordt verzocht om de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 een aantal voorstellen te doen waardoor dagelijks gebruik van de oldtimer wordt ontmoedigd, maar de vrijstelling van MRB voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken, in stand kan worden gehouden. In de tweede plaats zal in die brief worden ingegaan op de motie Van Vliet, waarin de regering wordt verzocht om een oplossing te zoeken die bezitters van oldtimers in enige vorm in staat stelt hun voertuig niet op te hoeven geven. Tot slot wordt in die brief mijn toezegging gestand gedaan om samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in het licht van de afschaffing van de regeling voor oldtimers in 2013 alternatieven te presenteren. De uitwerking van een alternatief zal worden meegenomen in het Belastingplan 2014 c.a.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *