Geen btw-kilometeradministratie nodig bij uitsluitend woon-werkverkeer (ook bij een doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto!)

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Voor de btw is woon-werkverkeer sinds 1 juli 2011 weer privé. Rijdt u geen andere privékilometers, dan deze woon-werkkilometers, dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden om uw (of uw werkgevers) recht op btw aftrek aan te tonen. U hoeft dan van de staatssecretaris alleen bij te houden hoe vaak u van uw woning naar uw werk reist (en andersom). Uiteraard moet u dan ook weten wat de afstand is tussen uw woning en uw werk.  Dit is niet anders als de bestelauto (zowel zakelijk als voor woon-werkverkeer) wisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers. In dat geval bepaalt u voor alle betrokken werknemers de afstand en per werknemer de frequentie bij te houden. In die gevallen worden de aldus gereden privékilometers eenmaal per jaar gerelateerd aan de totaal met de desbetreffende auto in dat jaar gereden kilometers om de voor het privégebruik verschuldigde btw te kunnen vaststellen.

Wilt u niet bijhouden hoe vaak u naar uw werk rijdt? Dan mag u ook uitgaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof. Werkt u in deeltijd en/of bent u niet het hele jaar bij dezelfde werkgever in dienst, dan moet u de 214 dagen herrekenen.

Let op: deze toezegging geldt alleen voor de btw! Dit wil dus niet zeggen dat u geen kilometeradministratie nodig heeft voor de inkomstenbelasting/loonheffing.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Auteur: mr. H.A. Elbert

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *