Geen bijtelling privégebruik auto door dubbel leasecontract?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Accon-avm is naar buiten getreden met het bericht dat het bedrijf een bepaalde kostenconstructie heeft bedacht waarmee ook de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen wordt. Die oplossing bestaat uit het leasen van de auto door middel van twee leasecontracten. De werkgever sluit een leasecontract en laat de werknemer alleen zakelijke kilometers in de auto afleggen. De werknemer sluit daarnaast een eigen leasecontract voor diezelfde auto. Hij mag tijdens zijn ‘eigen leasetijd’ privé met de auto rijden. Volgens Accon-avm fiscalist Jaap van der Meulen is deze constructie binnen de regels. Wij betwijfelen echter of de Belastingdienst akkoord gaat met deze constructie en raden u af om zonder voorafgaande toestemming van de Belastingdienst gebruik te maken van deze oplossing. De staatssecretaris heeft namelijk in het verleden al eens laten weten dat hij in dit soort situaties toch de bijtelling van toepassing vindt. Wij citeren de Staatssecretaris:

“Veelal gaat het om dubbele leasecontracten waarbij in het ene contract een auto wordt verhuurd aan de werkgever voor zakelijke doeleinden en in het andere contract dezelfde auto wordt verhuurd aan de werknemer voor privé-doeleinden. Zowel de werkgever als de werknemer betalen ieder afzonderlijk aan de leasemaatschappij een huurprijs. Bovendien houden zij een afzonderlijke kilometeradministratie bij.
In de voorgelegde gevallen wordt steeds, al dan niet door de werkgever, ‘aan de belastingplichtige ook voor privé-doeleinden een auto ter beschikking gesteld’. De belastingplichtige kan hierdoor naar eigen goedvinden over deze auto beschikken. Hiermee is naar mijn opvatting voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.145 Wet IB 2001 (HE: nu 13bis LB), zodat de autokostenfictie toepassing vindt. Het doet hierbij niet terzake of de ter beschikking gestelde auto (juridisch of economisch) eigendom is van de werkgever, noch of het de werkgever is die de auto ter beschikking heeft gesteld van de werknemer.”

Hoewel het besluit waar deze tekst uit komt inmiddels vervallen is, betwijfelen wij of de Staatssecretaris tegenwoordig een andere mening is toegedaan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *