Functie bijrijder beslissend voor bijtelling bestelauto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een Mercedes Vito 190D van een bloemenhandelaar is volgens het Hof in Amsterdam niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. De functie van de bijrijder is daarbij doorslaggevend.

De bestelauto is in dit geval voorzien van een bijrijdersstoel en een inrichting voor het vervoer van bloemen. Volgens het Hof moet objectief bekeken worden of deze auto is ingericht voor het vervoer van goederen. Hier verliest belanghebbende de zaak omdat hij de bijrijder niet nodig heeft voor het laden en lossen van de bloemen, maar vanwege de contacten bij en kennis van de bloemenveiling. Dit blijkt uit de volgende overweging van de rechter:

4.7. “De vraag of aan het criterium ‘dat de bestelauto door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen’ is voldaan, dient niet te worden beoordeeld aan de hand van het daadwerkelijke aan de persoon gebonden gebruik van de bestelauto door de desbetreffende belastingplichtige, gelijk belanghebbende kennelijk meent. Die vraag dient objectief te worden benaderd aan de hand van de aard en/of inrichting van die auto.
Het meerijden van [Y] komt voort uit de specifiek voor belanghebbende geldende (subjectieve) omstandigheid dat hij over onvoldoende expertise beschikt en niet uit de omstandigheid dat voor het vervoer van de goederen ook los van de persoon van belanghebbende zou gelden dat (nagenoeg) steeds twee personen nodig zijn, hetgeen (gelet op het verklaarde ter zitting van het Hof) van de zijde van belanghebbende ook wordt onderkend.
Functioneel bezien dient de passagiersstoel – en derhalve het vervoer van [Y] – niet te worden toegerekend aan het vervoer van de bloemen en planten. Alsdan is er geen sprake van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen.”

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Hof Amsterdam, 9 augustus 2012, nr.11/00627, LJN: BX6090

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *