Forse tegenvaller onderneming door ontbreken doorschuifverklaring BPM

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Een ondernemer die vanwege zijn ziekte de bestelauto op naam van zijn vrouw, tevens ondernemer, overschrijft, moet van de rechter een naheffingsaanslag BPM plus boete betalen, ook al voldoet zijn vrouw aan alle voorwaarden.

Hebt u een zogenoemde grijskenteken bestelauto op uw naam staan? Zorg er dan voor dat u een doorschuifverklaring opmaakt wanneer u de auto verkoopt. U loopt anders een groot risico op een naheffingsaanslag BPM mét boete, ook al voldoet de koper aan alle eisen voor deze grijskentekenregeling.

Het belang van een doorschuifverklaring wordt nog maar eens geïllustreerd door een recente uitspraak van Hof Arnhem. Het gaat in deze zaak om een ondernemer die de bestelauto in december 2009 overschrijft op naam van zijn vrouw. Zijn vrouw is samen met de man firmant in een V.o.f. De vrouw verkoopt de auto korte tijd later aan een autobedrijf.

Omdat de bestelauto nog geen vijf jaar oud is, is er een restbedrag aan BPM verschuldigd, tenzij de bestelauto wordt overgedragen aan iemand die ook aan de voorwaarden voldoet én er een door beide partijen ondertekende doorschuifverklaring in de administratie aanwezig is. In deze zaak voldoet zowel de vrouw als het autobedrijf aan de voorwaarden, maar is er op het moment van overschrijven geen doorschuifverklaring gemaakt. Dit komt de oorspronkelijke eigenaar, de man, op een naheffingsaanslag BPM van € 5.975 en een boete van € 597 te staan. Hij stapt naar de rechter, maar krijgt geen gelijk. Dat man en vrouw later, in 2012, alsnog een doorschuifverklaring hebben opgesteld, doet volgens de rechter niet ter zake. In zijn uitspraak in hoger beroep stelt de rechter: “dat belanghebbende bij de wijziging van de tenaamstelling van de bestelauto, 31 december 2009, een doorschuifverklaring in zijn administratie opgenomen had moeten hebben. (…) Nu niet is voldaan aan één van de voorwaarden voor de toepassing van de doorschuifregeling heeft de Inspecteur naar het oordeel van het Hof terecht de naheffingsaanslag opgelegd. Dat naderhand de doorschuifverklaring wel is overgelegd en de bestelauto bedrijfsmatig in gebruik is gebleven, zoals belanghebbende stelt, doen hieraan niet af.”

Wilt u meer informatie en/of advies over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bij ons kunt u ook terecht voor lezingen, cursussen en publicaties over dit onderwerp.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Hof Arnhem, 18 september 2012 (gepubliceerd 26 september 2012), nr. 12/00115, LJN: BX8221

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *