Fiscus lijdt nederlaag bij geschil over auto

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De positie van de Nederlandse autobezitter bij een geschil met de fiscus over de motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt sterker. Het Gerechtshof in Den Bosch heeft kort geleden geoordeeld dat de belastinginspecteur tegenbewijs moet toestaan bij een naheffingsaanslag. Tot dusver hoefde dat niet. Volgens de Wet MRB mocht de inspecteur na constatering van de overtreding, een naheffing van vier kwartalen plus een de boete van 100% opleggen.
Deze aanpak werd aangevochten door een autobezitter die zijn auto in een privéloods had gestald en het kentekenbewijs had geschorst. Toen hij driekwart jaar later toch met de auto de openbare weg opging, werd hij ‘gesnapt’. Hi bleek op dat moment (nog) geen mrb te hebben betaald. De belastinginspecteur legde hem een naheffingsaanslag van vier kwartalen mrb op en deed daar een boete van 100% bovenop. De autobezitter maakte hiertegen bezwaar, omdat hij kon bewijzen dat de auto vijf maanden niet van de openbare weg gebruik had gemaakt. Hoewel de inspecteur dit tegenbewijs niet bestreed, bracht hij toch het volle bedrag (vier kwartalen mrb plus 100% boete) in rekening. Daar heeft het Hof in Den Bosch een streep door gehaald. Het ontbreken van iedere vorm van verweer is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De eigenaar moest alleen de naheffing betalen over de werkelijk dagen dat de auto van de openbare weg had gebruik gemaakt. De boete van 100% kwam eveneens te vervallen, omdat de naheffing al als strafmaatregel gold.
De uitspraak is een tegenvaller voor de Belastingdienst. In 2010 incasseerde de overheid ruim€ 36 mln aan administratieve boetes bij de motorrijtuigenbelasting. De fiscus is in cassatie is gegaan. Fiscaal jurist Heleen Elbert vindt het terecht dat een belastingplichtige demogelijkheid krijgt om tegenbewijs te leveren. ‘Als je kunt bewijzen dat het belastbare feit zich heeft beperkt tot een dag, is een naheffing van vierkwartalen buiten proporties.’

Fictie Non-fictie

Als de fiscus vaststelt dat een autobezitter geen wegenbelasting heeft betaalden wel de openbare weg gebruikt, wordt een naheffing plus 100% boete opgelegd. Die is gebaseerd op de fictie dat er de voorgaande vier kwartalen ook geenbelasting is betaald. Die aanname vindt de rechter niet terecht als de eigenaar dit kan weerleggen.

Mulder, T.

16-01-2012 / pagina 05, Taco Mulder, Amsterdam

(c) Het Financieele Dagblad 2012 alle rechten voorbehouden

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *