Auto van de zaak en reiskostenvergoeding. Wat nu?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Onlangs is duidelijk geworden wat er nu precies gaat gebeuren met de auto van de zaak en de reiskostenvergoeding. Hieronder zetten wij de maatregelen voor u op een rij. Maar let op: dit zogenoemde voorjaarsakkoord is nog niet aangenomen door de Eerste of Tweede Kamer!

Auto van de zaak
Per 1 januari 2013 worden uw woon-werkkilometers ook voor de bijtelling privékilometers. Dit betekent dat u veel eerder de grens van maximaal 500 privékilometers haalt. De kans dat u een bijtelling moet betalen neemt daarmee aanmerkelijk toe. Bent u voor 25 mei 2012 een leasecontract aangegaan voor een nieuwe auto van de zaak en/of rijdt u tot en met nu minder dan 500 privékilometers met uw leaseauto (wij veronderstellen dat dit ook geldt voor andere auto’s van de zaak, maar dat schrijft de staatssecretaris niet), dan komt u in aanmerking voor een overgangsregeling. U krijgt dan wel een bijtelling, maar betaalt niet direct het volle pond. Tot uiterlijk 1 januari 2017 bedraagt uw bijtelling in dat geval ‘slechts’ 25% van de eigenlijke bijtelling. Zou u eigenlijk een bijtelling van 20% krijgen, dan bedraagt uw bijtelling dan tijdelijk 25% van 20%, ofwel 5%. Maar let op: zodra uw leasecontract is afgelopen of zodra u, afgezien van het woon-werkverkeer, meer dan 500 privékilometers gaat rijden, valt u buiten deze overgangsmaatregel.

Reiskosten
Per 1 januari 2013 is er alleen een onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk voor zakelijke kilometers. Omdat vanaf die datum woon-werkkilometers privé zijn, betekent dit dat u deze woon-werkkilometers niet meer belastingvrij mag vergoeden. Per 1 januari 2014 is er zelfs helemaal geen onbelaste reiskostenvergoeding meer mogelijk, ook niet voor zakelijke kilometers. Wel mag u de reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2013 opnemen in de zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte bedraagt nu nog 1,4% van de totale loonsom. In 2013 gaat dit omhoog naar 1,6%. In 2014 bedraagt de vrije ruimte 2,1%.
Ontvangt u een reiskostenvergoeding voor een OV-abonnement dat voor 25 mei 2012 is ingegaan? Dan mag u voor deze kilometers nog wel een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen gedurende de hele looptijd van dat abonnement.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: Voorjaarsnota 2012 d.d. 25 mei 2012, nr. BZ/2012/283M

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *