Auto valt niet onder de 30% regeling?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in oudere jaren niet meegenomen mag worden bij de berekening van de 30% regel. Per saldo valt de onbelaste vergoeding hierdoor lager uit. De Hoge Raad geeft hiervoor de volgende overweging: “Voor de grondslag van de vrije vergoeding wegens extraterritoriale kosten wordt derhalve aangesloten bij het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. (…) gaat het hier om het begrip loon in de zin van de wettelijke bepalingen voor de loonbelasting. Daartoe behoorde in de onderhavige jaren ingevolge artikel 11a van de Wet niet het genot van een ter beschikking gestelde personenauto. ’s Hofs andersluidende oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.” Let daarbij vooral op de zinsnede “in de onderhavige jaren”. Op 1 januari 2006 is artikel 11a namelijk gewijzigd en komt de auto van de zaak niet meer voor in dit artikel. Dit arrest betekent dus niet automatisch dat de bijtelling ook in latere jaren niet onder de 30% regeling valt.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert
Bron: HR 20 april 2012, nr. 11/02396

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *