Prinsjesdag: Belastingplan 2014

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Op Prinsjesdag zijn een aantal maatregelen aangekondigd waar u als ondernemer of in privé mee te maken kunt krijgen. We zetten een aantal maatregelen hieronder kort voor u op een rij. Uiteraard lichten wij de maatregelen en de gevolgen voor u graag toe in een persoonlijk gesprek.

Stamrecht

Vanaf 1 januari a.s. mag u geen nieuw stamrecht aangaan. Bent u al in bezit van een stamrecht (bijvoorbeeld na een gouden handdruk of bedrijfsoverdracht) dan mag u het stamrechttegoed volgend jaar opnemen. U hoeft dan niet aan de ‘normale’ uitkeringsvoorwaarden te voldoen. Uiteraard bent u over het door u ontvangen bedrag belasting verschuldigd. Neemt u het totale bedrag volgend jaar in één keer op, dan hoeft u maar over 80% van uw tegoed af te rekenen.

Schenken

• Van 1 oktober a.s. tot 1 januari 2015 mag iedereen elkaar schenkbelastingvrij € 100.000 schenken. De ontvanger van de schenking moet het bedrag dan wel besteden aan de zijn of haar eigen woning, of aan de aflossing van een eventuele restschuld op deze woning.

• Geeft u periodiek aan zogenoemde ANBI’s, dan hoeft u volgend jaar meestal niet meer naar de notaris om dit vast te laten leggen.

Onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari a.s. vervangen door een subsidieregeling voor leerwerktrajecten. Deze subsidie kunt u aanvragen bij het Ministerie voor OC&W.

Auto en overige vervoermiddelen

• Per 1 januari zijn alleen nog oldtimers van 40 jaar of ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Voor voertuigen die op benzine rijden en per die datum 26 jaar of ouder zijn (datum eerste tenaamstelling voor 1 januari 1988), komt er een overgangsregeling. Voor deze voertuigen betaalt u een kwarttarief van maximaal € 120 per jaar. Wel geldt de voorwaarde dat u in de maanden januari, februari en december niet van de openbare weg gebruik maakt. Hebt u een voertuig op diesel of LPG van 26 jaar of ouder (maar nog geen 40 jaar oud) dan hebt u dus per die datum geen recht meer op een gematigd oldtimertarief.

• Een andere MRB wijziging betreft buitenlandse auto’s. Wanneer de Belastingdienst het vermoeden heeft dat u in Nederland woont hebt u vanaf 1 januari a.s. een grote kans dat men zal proberen om u MRB te laten betalen voor het gebruik van uw buitenlandse auto.

• De bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto (in dit geval de auto die alleen op elektriciteit rijdt) zou per 1 januari a.s. omhoog gaan van per saldo 0% naar 7%. Men heeft echter besloten dat u volgend jaar voor dergelijke auto’s niet 7% maar 4% hoeft bij te tellen.

 Heffings- en arbeidskorting

De maxima van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden stapsgewijs verhoogd, oplopend tot € 500 in 2017. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 in drie jaarlijkse stappen inkomensafhankelijk afgebouwd, vanaf 2015 tot nihil. De arbeidskorting voor hoge inkomens wordt echter in drie jaarlijkse stappen verder afgebouwd tot uiteindelijk nihil in 2016.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Bron: Belastingplan 2014, OFM 2014

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *