Ombudsman: Belastingdienst moet uitspraak rechter respecteren

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

De Ombudsman heeft de Belastingdienst onlangs dringend geadviseerd om een uitspraak van de rechter ook toe te passen, ook al is men het niet met de uitspraak eens en ook al heeft belastingplichtige zijn bezwaar te laat ingediend.

Wat is er aan de hand?
In deze zaak doet de rechter een uitspraak over een bepaald jaar. Daarbij trekt hij de conclusie dat een aanslag over een vorig jaar te hoog is opgelegd. Hij vraagt de Belastingdienst om deze eerdere aanslag te verminderen, ondanks dat dit een ambtshalve aanslag betreft waartegen in dit geval geen bezwaar meer mogelijk is. De rechter in hoger beroep velt hetzelfde oordeel. De Belastingdienst gaat niet in cassatie omdat het belang niet groot genoeg is, maar laat weten dat de door de rechter genoemde vermindering niet juist is.
Belastingplichtige laat het daarbij niet zitten en stapt naar de Ombudsman. Deze laat weten dat de Belastingdienst een dergelijke aanbeveling van de rechter op moet volgen, ook al is hij het daar niet mee eens.
Wij citeren:

“(…) de Belastingdienst niet vrijstond om in weerwil van de uitspraken van de feitenrechter (in twee instanties) te besluiten om de ambtshalve aanslag 2001 niet ambtshalve te verminderen. De argumenten van de staatssecretaris en de Belastingdienst om op het punt van de waarde van het pand geen ambtshalve vermindering te verlenen zijn weliswaar begrijpelijk en lijken ook hout te snijden. Echter, deze doen niet af aan het vereiste (HE: het rechtszekerheidsbeginsel) (…)”

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Bron: Rapport Ombudsman nr. 2011/280, d.d. 26 september 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *