Klaar voor het uniform loonbegrip? Straks ook premie over de bijtelling voor de auto.

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Volgend jaar staan u de nodige wijzigingen te wachten op salarisgebied. Per 1 januari a.s. wordt bijvoorbeeld een uniform loonbegrip ingevoerd. Dit betekent dat het premieloon voor de werknemersverzekeringen (vrijwel) gelijk wordt aan het ‘gewone’ loon voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Zo moet u onder meer premies in gaan houden over het privégebruik van de auto van de zaak en neemt u deze bijtelling ook mee in de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor een aantal werknemers met een auto van de zaak betekent dit dat men – bij een eventueel ontslag – een hogere uitkering krijgt. Volgens de geleerden heeft het uniform loonbegrip echter geen invloed op de hoogte van de eventuele pensioenuitkering.

Zoals het een goede fiscale regeling betaamt, zijn er ook hier uitzonderingen op de regel. Zo wordt het eindheffingsloon in principe niet meegeteld bij het loon voor de Zorgverzekeringswet en de premie werknemersverzekeringen. Daarnaast tellen pensioen en VUT-uitkeringen wel mee voor de Zorgverzekeringswet, maar niet voor de werknemersverzekeringen.

Mocht u zelf uw salarisadministratie verzorgen, kijk dan goed na of uw administratie al aangepast is aan dit uniform loonbegrip.

Auteur: mr. H.A. Elbert

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *