Hoge Raad: verleend uitstel verlengt ook de 12-jaarstermijn

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Op 14 augustus jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 12-jaars navorderingstermijn verlengd mag worden met het verleende uitstel.
De Belastingdienst kan alleen in uitzonderingsgevallen op uw definitieve aanslag terugkomen. Bijvoorbeeld wanneer u onjuiste gegevens hebt vermeld in uw aangifte of wanneer u had kunnen weten dat de aanslag niet juist was. De termijn waarbinnen de Belastingdienst niet betaalde belasting kan navorderen of naheffen is echter aan grenzen gebonden. Dit is onder meer geregeld in artikel 16 AWR.

Gaat het om binnenlands inkomen of vermogen, dan is de termijn 5 jaar. Gaat het om buitenlands inkomen of vermogen, dan is de termijn12 jaar. Maar let op: deze termijn wordt verlengd met het uitstel dat u eventueel hebt gekregen voor het indienen van uw aangifte. Wanneer u voor 1 april aangifte moet doen, en u vraagt en krijgt uitstel tot 1 juli, dan wordt de termijn van 5 jaar dus met drie maanden verlengd. Ditzelfde geldt voor de lange termijn van 12 jaar, zo oordeelde de Hoge Raad. Een belastingplichtige met een – niet aangegeven – buitenlandse bankrekening dacht aan navordering te ontkomen omdat de 12-jaartermijn al verstreken was. Omdat de inspecteur kon laten zien dat deze belastingplichtige uitstel had genoten, mocht de Belastingdienst echter naheffen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Auteur: mr. H.A. Elbert

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *