Belastingwijzigingen per 1 januari 2011: belangrijke wijziging fiscaal partnerschap

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Per 1 januari a.s. wijzigt het begrip ‘fiscaal partnerschap’. Kijk goed of u vanaf die datum wel of geen fiscaal partner hebt. Een klein foutje kan hele grote financiële gevolgen hebben. Bij tijdige actie kunt u zichzelf veel financiële ellende besparen. Hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat zijn de wijzigingen? Hierna volgt een overzicht.

Nieuwe regels fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwoners (partners) voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen woning kan onderling verdeeld worden. Het maakt niet uit welke verdeling er wordt maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Zo kan het grootste belastingvoordeel bereikt worden.

Veranderingen 2011

Tot 1 januari 2011 konden ongehuwd samenwonenden kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 zijn er aan fiscaal partnerschap een aantal voorwaarden verbonden. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
• Zij hebben samen een kind;
• Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
• Zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
• Zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.

Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente en zij bovendien aan één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Zodra twee mensen op enig moment in een kalenderjaar als partner van elkaar worden aangemerkt, geldt het partnerschap tevens voor andere perioden in het kalenderjaar waarin zij wel op hetzelfde woonadres in de GBA staan ingeschreven, maar waarin zij nog niet of niet meer voldoen aan een of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden. Als zij eind 2011 aan één van de voorwaarden voldoen en al het hele jaar op hetzelfde woonadres stonden ingeschreven, dan zijn zij dus heel 2011 fiscaal partner.

Partnerschap op grond van het partnerbegrip van vóór 1 januari 2011 werkt niet door. Bij gehuwden en geregistreerd partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap bij gehuwden niet langer eindigt bij ‘duurzaam gescheiden leven’, maar het fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend.

Overzicht wel of geen fiscale partners 2011

Persoonlijke situatie in 2011    

Wel/geen fiscale partners    

Gehuwden

U woont samen en hebt samen een eigen woning.   

Wel   

U woont samen en bent pensioenpartners.   

Wel   

 

Wel    

Geregistreerde partners    

Wel    

Samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract.    

Wel    

Samenwonenden met een samenlevingscontract dat niet bij de notaris is afgesloten. En u hebt samen geen kind, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartner aangemeld.    

Geen    

U woont samen en hebt samen een kind of de ander heeft uw kind erkend.    

Wel    

U woont samen en hebt samen een eigen woning.   

Wel   

U woont samen en bent pensioenpartners.   

Wel   

Onder samenwonenden wordt in dit overzicht verstaan twee ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven.

Bron: www.overheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *