Autonieuws Prinsjesdag

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het laatste nieuws op autogebied:

Een milieuvriendelijke auto blijft fiscaal aantrekkelijk. We hebben het dan over de vrijstelling BPM, de vrijstelling motorrijtuigenbelasting en de 14% bijtelling, wel worden de uitstootnormen in de toekomst (en dus niet in 2011) waarschijnlijk aangescherpt;
Hebt u nu een auto waarvoor u 0% motorrijtuigenbelasting betaalt? Dan kunt u dit voordelige tarief blijven gebruiken tot 2013;
De BPM-tabel voor 2011 is bekend gemaakt;
De BPM-afbouw wordt stilgezet tot duidelijk is wat er met de kilometerheffing gaat gebeuren;
De motorrijtuigenbelasting voor motoren gaat de komende jaren fors omhoog: 6% in 2011 en 2012, 12% in 2013; en
De motorrijtuigenbelasting voor autobussen wordt omgebouwd naar een heffing op basis van houderschap.

Hieronder citeer ik uit het vandaag vrijgegeven Belastingplan 2011:

Autobelastingen

Vergroening, innovatie en CO2-reductie staan centraal in het beleid ten aanzien van de autobelastingen. Daarom blijft het fiscaal aantrekkelijkom een zeer zuinige auto te rijden of te kopen.

1. Onderzoek
In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Omdat deze vorm van fiscale stimulering bedoeld is als blijvende prikkel tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken.
Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting.

2. Tarieven BPM
In 2010 is een begin gemaakt met de ombouw van de BPM van een heffing op basis van catalogusprijs naar een heffing op basis van CO2-uitstoot. Die lijn wordt in 2011 doorgezet, wat resulteert in aangepaste tarieven en percentages. Vanaf 2013 is de BPM volledig gebaseerd op de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Berekeningstabel BPM (voor personenauto’s) 2010 2011
basispercentage BPM (in % catalogusprijs)

27,4%

19,0%

benzinekorting (in €)

-1.288

-824

dieseltoeslag (in €)

1.076

1.526

CO2-grenzen benzine
eerste schijf (gr/km)

110

110

tweede schijf (gr/km)

180

180

derde schijf (gr/km)

270

270

CO2-grenzen diesel (gelden ook voor aardgasauto’s)

eerste schijf (gr/km)

95 95

tweede schijf (gr/km)

155 155
derde schijf (gr/km)

232

232

tarief eerste schijf euro per gr/km (in €)

34

61

tarief tweede schijf euro per gr/km (in €)

126

202

tarief derde schijf euro per gr/km (in €)

288

471

(met excuses voor de uitlijning)

3. Overige maatregelen

De in 2008 gestarte afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing. – Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 normgestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt in 2011 € 1.500, in 2012 € 1000 en in 2013 en € 500.

De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. Deze verhoging is het gevolg van een besluit uit 2008.

Met ingang van 2012 verandert voor bussen de grondslag voor de motorrijtuigenbelasting. Het wordt – net als voor alle andere voertuigen – een heffing op basis van houderschap

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *