Voorwaarden verbouwingsvoordeel bekend

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vanaf 1 oktober geldt voor een verbouwing (renovatie of herstel) van een woning het lage BTW tarief van 6% in plaats van het hoge tarief van 19%. Let wel: dit lage tarief betaalt u over het arbeidsloon. Voor het materiaal betaalt u dus nog steeds 19%. Vaak is het arbeidsloon een groot onderdeel van de verbouwingskosten, dus per saldo gaat u er fors op vooruit. U kunt tot 1 juli 2011 van het voordeeltarief gebruik maken, maar natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Hieronder gaan wij daar op in. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen wanneer u nog vragen hebt.
1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?

  • Het 6% tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
  • Met renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt bedoeld: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
  • Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent (het arbeidsloon) van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en geldt dus niet voor de materialen.
  • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn. Men rekent hierbij vanaf het moment dat de woning voor het eerst in gebruik is genomen, dat hoeft dus niet de opleverdatum van de woning te zijn.

2. Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het 6% tarief geldt bijvoorbeeld niet voor:

  • glazenwassen;
  • de aanleg en het onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
  • het vervangen van gordijnen en zonwering;
  • het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning, oftewel vloeren die niet zonder hak- en breekwerk uit de woning kunnen worden gehaald;
  • de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie-/herstelwerkzaamheden;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden (zie ook het antwoord op vraag 14).


3. Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?

Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond ná 30 september 2010 en vóór 1 juli 2011. Zie ook het antwoord op vraag 4 en 5.

4.  De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing?

Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

5. Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?
Als de werkzaamheden niet vóór 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

6. Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief toe te passen.
Als u twijfelt of het juiste btw-tarief is toegepast, vraag het dan na bij de aannemer.

7. Moeten aannemers een vergunning aanvragen om het verlaagde tarief te mogen hanteren?
Nee, een vergunning is niet nodig.

8. Mogen alleen aannemers het verlaagde btw-tarief hanteren?

Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.

9. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex als die hun woning renoveren of verbouwen?
Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde btw-tarief. Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

10. Valt de verbouwing van een garage onder de regeling?

Ja, ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning’ als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

11.Geldt het verlaagde btw tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden opgeleverd na 1 oktober 2010?
Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor renovatie en herstel van woningen die na eerste ingebruikneming 2 jaar oud zijn. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

12. Hoe wordt voorkomen dat de wijzingen in het btw-tarief worden gebruikt/misbruikt voor verkapte prijsverhogingen?
Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant.

13. Ik heb al een prijs afgesproken met mijn aannemer, moet de aannemer de prijs nu aanpassen omdat het verlaagde btw-tarief van toepassing is?
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing. De ondernemer moet dan 6% btw in rekening brengen. Als er al een deelfactuur met 19% btw is afgegeven, dan moet de ondernemer het tarief in de eindfactuur te corrigeren.

14. Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling?

Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling.

15. Vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning ook onder de regeling?
Ja.

Bewerkt door: mr. H.A. Elbert
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën d.d. 31 augustus 2010

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *