BOR soms ook mogelijk bij Vastgoed bv

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs in hoger beroep bepaald dat de zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook van toepassing kan zijn op aandelen in een Vastgoed bv. Gevolg is dat u soms ook bij de schenking of vererving van deze aandelen kunt profiteren (meer…)

Staatssecretaris verduidelijkt mogelijkheden schenkingsvrijstelling € 100.000

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

In een – op Sinterklaasdag – ontvangen toelichting op het Belastingplan 2014, worden enkele (on)mogelijkheden van de ruime schenkingsvrijstelling van € 100.000 nader toegelicht. Zo blijkt het ook mogelijk te zijn (meer…)

HR: bedrijfsopvolgingsfaciliteit NIET discriminerend!

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt met betrekking tot de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. (meer…)

Hof: bedrijfsopvolgingsfaciliteit alleen voor ondernemers

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u uw onderneming schenkt aan uw bedrijfsopvolger, of wanneer u deze nalaat aan uw erfgenamen, krijgt de bedrijfsopvolger een forse korting op de schenk- of erfbelasting. Natuurlijk zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden, maar deze vrijstelling bedraagt dan ook een miljoen euro plus een groot deel van het restant. De rechter in Breda heeft geoordeeld dat niet alleen ondernemers, maar mogelijk ook particulieren recht hebben op deze vrijstelling. Dit omdat er anders sprake zou zijn van discriminatie. Vorige week heeft het Hof Den Bosch in hoger beroep echter bepaald (meer…)

Toezegging staatssecretaris bij samenwonende broers en zussen; meerrelaties

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Vanaf 1 januari 2010 kunt u nog maar met een persoon tegelijk samenwonen, althans, u kunt maar een persoon aanwijzen als de partner die recht krijgt op de hoge partnervrijstelling bij uw overlijden. Dit is lastig als u met meer dan een persoon samenwoont, bijvoorbeeld bij samenwonende broers en zussen. De staatssecretaris komt nu met een oplossing voor een (deel) van dit probleem. (meer…)

Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.” (meer…)